EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2023

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2023 (2018. gada 17. decembris) par Īstenošanas lēmuma 2017/1984, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm nosaka atsauces vērtības, grozījumiem, kas skar atsauces vērtības laikposmam no 2019. gada 30. marta līdz 2020. gada 31. decembrim Apvienotajā Karalistē iedibinātiem ražotājiem vai importētājiem, kuri no 2015. gada 1. janvāra likumīgi laiduši tirgū fluorogļūdeņražus, par ko ziņots saskaņā ar minēto regulu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8801)

C/2018/8801

OJ L 323, 19.12.2018, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2023/oj

19.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 323/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/2023

(2018. gada 17. decembris)

par Īstenošanas lēmuma 2017/1984, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm nosaka atsauces vērtības, grozījumiem, kas skar atsauces vērtības laikposmam no 2019. gada 30. marta līdz 2020. gada 31. decembrim Apvienotajā Karalistē iedibinātiem ražotājiem vai importētājiem, kuri no 2015. gada 1. janvāra likumīgi laiduši tirgū fluorogļūdeņražus, par ko ziņots saskaņā ar minēto regulu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8801)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 517/2014, ja ražotājs vai importētājs laiž Savienības tirgū fluorogļūdeņražus (“HFC”), kuru apjoms atbilst vismaz 100 tonnām CO2 ekvivalenta, ir piemērojami kvantitatīvi ierobežojumi, lai nodrošinātu to daudzumu pakāpenisku samazināšanos.

(2)

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 517/2014 16. pantam kvantitatīvos ierobežojumus – kvotas – aprēķina pēc atsauces vērtībām, ko Komisija noteikusi pēc HFC gada vidējiem daudzumiem, par kuriem ražotāji vai importētāji saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pantu ziņojuši, ka tos likumīgi laiduši tirgū no 2015. gada 1. janvāra un vēlāk, taču neieskaitot HFC daudzumus Regulas (ES) Nr. 517/2014 15. panta 2. punktā minētajiem pielietojumiem tajā pašā laikposmā, pamatojoties uz pieejamajiem datiem un saskaņā ar minētās regulas V pielikumu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 16. panta 5. punktu HFC kvotas piešķir Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/1984 (2) pielikumā uzskaitītajiem ražotājiem vai importētājiem, kuri iedibināti Savienībā, vai Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/1984 pielikumā uzskaitītiem importētājiem no trešām valstīm, kuri pilnvarojuši vienīgu Savienībā iedibinātu pārstāvi.

(4)

Ņemot vērā Apvienotā Karalistes paziņojumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, nolūkā nodrošināt, ka atsauces vērtības un kvotas Apvienotajā Karalistē iedibinātiem ražotājiem un importētājiem atspoguļo HFC likumīgo laišanu tirgū 27 dalībvalstu Savienībā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās, 2019. gada atsauces vērtības šiem uzņēmumiem jāpārrēķina laikposmam pēc izstāšanās 2019. gada 30. martā.

(5)

Laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 29. martam jāpaliek spēkā un piemērojamām Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/1984 noteiktajām atsauces vērtībām. Lai noteiktu kvotas Apvienotajā Karalistē iedibinātiem ražotājiem un importētājiem, atsauces vērtības laikposmam līdz 29. martam un turpmākajam laikposmam tiks koriģētas pēc to dienu skaita, ko Apvienotā Karaliste būs Savienības dalībvalsts 2019. gadā.

(6)

Apvienotajā Karalistē iedibinātiem uzņēmumiem pārrēķinātās atsauces vērtības, kas noteiktas šajā lēmumā, ir balstītas uz pārbaudītām papildu ziņām, kuras tie iesnieguši Komisijai papildus ziņojumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 19. pantu, atsevišķi uzrādot HFC, kas laisti tirgū Apvienotajā Karalistē un 27 dalībvalstu Savienībā. Attiecībā uz uzņēmumiem, kuri nav iesnieguši papildu ziņas, jāpieņem, ka visi HFC ir laisti tirgū Apvienotajā Karalistē un atsauces vērtība nav jānosaka.

(7)

Pārrēķinātās atsauces vērtības tiek noteiktas gadījumam, ja Savienības tiesību akti 2019. gada 30. martā vairs nav piemērojami Apvienotajā Karalistē un attiecībā uz to.

(8)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 24. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz uzņēmumiem, kuriem šis lēmums ir adresēts, no datuma, kad Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajā Karalistē, Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/1984 pielikumā attiecīgo atsauces vērtību aizstāj ar atsauces vērtību, kas noteikta šā lēmuma pielikumā, vai uzņēmumu svītro no pielikuma tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts šādiem uzņēmumiem:

F-gāzu portāla ID

Uzņēmums

9401

A-Gas (UK) Ltd

Banyard Road, Portbury West

Bristol BS20 7XH

United Kingdom

16310

A-Gas Electronic Materials Limited

Unit 3, IO Center

Rugby CV21 1TW

United Kingdom

9590

AGC Chemicals Europe

York House

Hillhouse International Thornton Cleveleys FY5 4QD

United Kingdom

9605

American Pacific Corporation,

ko pārstāv:

Envigo Consulting Limited

Woolley Road

Alconbury, Cambridgeshire PE28 4HS

United Kingdom

13985

Apollo Scientific Ltd

Whitefield Road

Stockport SK6 2QR

United Kingdom

9418

BOC Ltd UK

The Surrey Research Park,

10 Priestley Road

Guildford, Surrey GU2 7XY

United Kingdom

9676

Coulstock & Plaice Ltd

Questor House

191 Hawley Road

Dartford Kent DA1 1PU

United Kingdom

9692

Daikin Airconditioning UK Ltd

The Heights – Brooklands

Weybridge – Surrey KT13 0NY

United Kingdom

9711

Dean & Wood Limited

15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate

Morley, Leeds LS27 0LL

United Kingdom

9761

EUROCHEM (SE) LTDS.

40 Southernwood Rise

Folkstone, Kent CT20 3NW

United Kingdom

9763

Fenix Fluor Limited

Rocksavage Site

Runcorn, Cheshire WA7 4JE

United Kingdom

9769

Fireboy Xintex Ltd

10 Holton Road

Holton Heath Ind. EstatePoole, Dorset BH16 6LT

United Kingdom

14063

Firetec Systems Ltd

Business Centre, Molly millars Lane 6

Wokingham RG412QZ

United Kingdom

9789

Fujitsu General Limited,

ko pārstāv:

Fujitsu General (U.K.) CO. Limited

Unit 330 Centennial Park

Centennial Avenue

Elstree, Herts

United Kingdom

9791

FX FIRE AND SAFETY SOLUTIONS LTD

Unit 3 Belvedere Business park

Crabtree Manorway South Belvedere Da17 6ah

United Kingdom

9797

Gaspack Services Limited

Unit H1Gellihirion Industrial Estate

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

16319

General Traffic Ltd

Rutland Mill Adelaide Street Bolton

Bolton BL3 3NY

United Kingdom

9810

Halon and Refrigerant Services Limited

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ

United Kingdom

9545

Harp International Limited

GELLIHIRION INDUSTRIAL ESTATE

Pontypridd, Rhondda Cynon Taff CF37 5SX

United Kingdom

13586

H K Wentworth Ltd

Coalfield Way

Ashby de la Zouch LE65 1JR

United Kingdom

9829

IDS Refrigeration Ltd

Green Court, Kings Weston Lane

Avonmouth, Bristol BS11 8AZ

United Kingdom

9840

J & E Hall Limited

Questor House, 191 Hawley Road

Dartford Kent DA1 1PU

United Kingdom

9842

J Reid Trading Limited

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ

United Kingdom

16356

K.P.PAPWORTH & SONS

Hall Farm, Conington

Cambridge CB23 4LR

United Kingdom

9857

Kidde Products Ltd

Mathisen Way

ColnbrookSlough SL3 0HB

United Kingdom

9550

Macron Safety Systems (UK) Ltd

Burlingham House, Hewett Road

Gt Yarmouth NR31ONN

United Kingdom

9475

Mexichem UK Limited

The Heath Business & Technical Park

Runcorn, Cheshire WA7 4QX

United Kingdom

9916

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd

Nettlehill Road

Livingston EH54 5EQ

United Kingdom

9478

National Refrigerants Ltd

6 Stanley Street

Liverpool L1 6AF

United Kingdom

9967

Refrigerant Sales Ltd

6 Stanley Street

Liverpool L1 6AF

United Kingdom

9558

Refrigerant Solutions Limited

8 Murieston Road, Hale

Altrincham, Cheshire WA15 9ST

United Kingdom

9976

RPL Holdings Limited

8 Murieston Road

Hale, Altrincham WA15 9ST

United Kingdom

9996

Sea-Fire Europe Ltd

Unity 2 Discovery Voyager Park Portfield Road

Portsmouth PO2 5FN

United Kingdom

10061

URW Refrigeration Wholesale Limited

15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate

Morley, Leeds LS27 0LL

United Kingdom

10063

VACS Europe Limited

Budbrooke Point No 2

Budbrooke Industrial Estate

Budbrooke Road

Warwick CV34 5XH

United Kingdom

15946

Waste Mixtures Limited

Murieston Road 8

Altrincham WA159ST

United Kingdom

Briselē, 2018. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 24. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1984, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm attiecībā uz periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim nosaka atsauces vērtības katram ražotājam vai importētājam, kurš no 2015. gada 1. janvāra likumīgi laidis tirgū fluorogļūdeņražus un par to ziņojis saskaņā ar minēto regulu (OV L 287, 4.11.2017., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Ražotāji vai importētāji, 1) kuriem atsauces vērtības (1) laikposmam no 2019. gada 30. marta līdz 2020. gada 31. decembrim tiek mainītas, un attiecīgās pārrēķinātās atsauces vērtības, vai 2) kuri no saraksta tiek izņemti


(1)  Nepublicējama konfidenciāla komercinformācija


Top