EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1326

Padomes Regula (ES) 2017/1326 (2017. gada 17. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

OV L 185, 18.7.2017, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1326/oj

18.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/19


PADOMES REGULA (ES) 2017/1326

(2017. gada 17. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2017/1340 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005 (2) īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP (3) un nosaka dažus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku, tostarp viņu aktīvu iesaldēšanu.

(2)

Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) 2017. gada 21. jūnija Rezolūciju 2360 (2017) tika grozīti kritēriji attiecībā uz personām un vienībām, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas izklāstīti ANO DP Rezolūcijas 1807 (2008) 9. un 11. punktā. Lēmums (ES) 2017/1340 īsteno ANO DP Rezolūciju 2360 (2017).

(3)

Lēmums (ES) 2017/1340 ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, tādēļ tā īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka ekonomikas dalībnieki visās dalībvalstīs minēto lēmumu piemēro vienādi.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1183/2005 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1183/2005 2.a panta 1. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i)

pret MONUSCO miera uzturēšanas spēkiem vai Apvienoto Nāciju Organizācijas personālu, tostarp pret ekspertu grupas locekļiem, vērstu uzbrukumu plānošanu, vadīšanu, finansēšanu vai līdzdalību tajos;”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 17. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 55. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1183/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (OV L 193, 23.7.2005., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu (OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.).


Top