EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H2115

Komisijas Ieteikums (ES) 2016/2115 (2016. gada 1. decembris) par monitoringu attiecībā uz Δ9-tetrahidrokanabinola, tā prekursoru un citu kanabinoīdu klātbūtni pārtikā (Dokuments attiecas uz EEZ )

C/2016/7693

OJ L 327, 2.12.2016, p. 103–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2115/oj

2.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/103


KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2016/2115

(2016. gada 1. decembris)

par monitoringu attiecībā uz Δ9-tetrahidrokanabinola, tā prekursoru un citu kanabinoīdu klātbūtni pārtikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar kontaminantiem pārtikas apritē (CONTAM), ir pieņēmusi zinātnisku atzinumu par tetrahidrokanabinolu (THC) pienā un citā dzīvnieku izcelsmes pārtikā (1).

(2)

Tetrahidrokanabinols jeb, precīzāk, delta-9-tetrahidrokanabinols (Δ9-THC) ir kaņepju dzimtas auga Cannabis sativa visrelevantākā sastāvdaļa. EFSA noteica akūto standartdevu 1 μg Δ9-THC uz kg ķermeņa masas.

(3)

Ir pieejami tikai ierobežoti dati par Δ9-THC klātbūtni dzīvnieku izcelsmes pārtikā un ierobežoti dati par to, cik intensīva ir tā pārnese no dzīvnieku barības uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Tāpēc vajag vairāk datu par tā klātbūtni tādā dzīvnieku izcelsmes pārtikā, par kuru ir pieejamas liecības, ka šī pārtika iegūta no dzīvniekiem, ko ēdina ar barību, kurā ir kaņepes vai no tām iegūtas barības sastāvdaļas.

(4)

Turklāt vajag vairāk datu par Δ9-THC klātbūtni pārtikas produktos, kuri iegūti no kaņepēm vai kuros ir kaņepes vai no tām iegūti ingredienti. Ir arī lietderīgi, ja iespējams, analizēt psihoneaktīvos prekursorus – delta-9-tetrahidrokanabinolskābes (2-COOH-Δ9-THC, ko terminoloģiski dēvē par Δ9-THCA-A, un 4-COOH-Δ9-THC, ko terminoloģiski dēvē par Δ9-THCA-B) – un citus kanabinoīdus (piemēram, delta-8-tetrahidrokanabinolu (Δ8-THC), kanabinolu (CBN), kanabidiolu (CBD) un delta-9-tetrahidrokanabivarīnu (Δ9-THCV).

(5)

Tāpēc ir lietderīgi ieteikt monitorēt Δ9-THC, tā prekursoru un citu kanabinoīdu klātbūtni pārtikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU:

(1)

Dalībvalstīm vajadzētu ar pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju un citu ieinteresēto personu aktīvu iesaisti monitorēt Δ9-tetrahidrokanabinola (Δ9-THC) klātbūtni dzīvnieku izcelsmes pārtikā un Δ9-tetrahidrokanabinola (Δ9-THC), tā psihoneaktīvo prekursoru – delta-9-tetrahidrokanabinolskābju (2-COOH-Δ9-THC, ko terminoloģiski dēvē par Δ9-THCA-A, un 4-COOH-Δ9-THC, ko terminoloģiski dēvē par Δ9-THCA-B) – un citu kanabinoīdu (piemēram, delta-8-tetrahidrokanabinola (Δ8-THC), kanabinola (CBN), kanabidiola (CBD) un delta-9-tetrahidrokanabivarīna (Δ9-THCV) klātbūtni pārtikas produktos, kuri iegūti no kaņepēm vai kuros ir kaņepes vai no tām iegūtas sastāvdaļas.

Attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas monitoringu vajadzētu būt pieejamām liecībām, ka dzīvnieku izcelsmes pārtika ir iegūta no dzīvniekiem, ko ēdina ar barību, kurā ir kaņepes vai no tām iegūtas barības sastāvdaļas.

(2)

Lai nodrošinātu partijai reprezentatīvu paraugu iegūšanu, dalībvalstīm būtu jāievēro paraugu ņemšanas procedūras, kas noteiktas ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 401/2006 (2).

(3)

Ieteicamā analīzes metode monitoringa vajadzībām ir hromatogrāfiskā separēšana kopā ar masspektrometrisko analīzi (LC-MS vai GC-MS), ko veic pēc attiecīgas attīrīšanas (ekstrahēšana ar šķidrumu (LLE) vai cietās fāzes ekstrakcija (SPE)). Priekšroka būtu jādod hromatogrāfiskām metodēm, ar kurām kaņepes saturošos pārtikas produktos ir iespējams atsevišķi noteikt Δ9-THC, tā prekursorus un citus kanabinoīdus.

(4)

Dalībvalstīm, pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem un citām ieinteresētajām personām būtu jānodrošina, ka analīžu rezultātus regulāri un vēlākais līdz 2018. gada oktobrim iesniedz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, izmantojot EFSA prasīto datu iesniegšanas veidlapu un ievērojot EFSA norādījumus par pārtikas un dzīvnieku barības standartparaugu aprakstīšanu (EFSA's Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed) (3) un EFSA specifiskās papildprasības attiecībā uz ziņošanu.

Briselē, 2016. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EFSA CONTAM zinātnes ekspertu grupa (EFSA Zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar kontaminantiem pārtikas apritē), 2015. Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin. EFSA Journal 2015;13(6):4141, 125. lpp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4141.

(2)  Komisijas 2006. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 401/2006, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes mikotoksīnu līmeņu oficiālai kontrolei pārtikas produktos (OV L 70, 9.3.2006., 12. lpp.).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/data/toolbox.


Top