EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2114

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2114 (2016. gada 30. novembris) par daudzumu noteikšanu un kvotu piešķiršanu vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7715)

C/2016/7715

OV L 327, 2.12.2016, p. 92–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2114/oj

2.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/92


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2114

(2016. gada 30. novembris)

par daudzumu noteikšanu un kvotu piešķiršanu vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7715)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, čehu, franču, grieķu, horvātu, itāļu, latviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, spāņu un vācu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (1) un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu un 16. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Uz importēto kontrolējamo vielu laišanu brīvā apgrozībā Savienībā attiecas kvantitatīvi ierobežojumi.

(2)

Komisijai ir jānosaka šie ierobežojumi un jāpiešķir kvotas uzņēmumiem.

(3)

Bez tam Komisijai ir jānosaka tādu kontrolējamo vielu, kas nav daļēji halogenēti hlorfluorogļūdeņraži, daudzumi, kurus var izmantot būtiskiem laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem, un uzņēmumi, kuri tos drīkst izmantot.

(4)

Nosakot būtiskiem laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem piešķirtās kvotas, ir jānodrošina, ka tiek ievēroti Regulas (EK) Nr. 1005/2009 10. panta 6. punktā izklāstītie kvantitatīvie ierobežojumi, piemērojot Komisijas Regulu (ES) Nr. 537/2011 (2). Šie kvantitatīvie ierobežojumi attiecas arī uz daļēji halogenēto hlorfluorogļūdeņražu daudzumiem, par kuriem saņemtas licences laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem, tāpēc šajā piešķīrumā jāiekļauj arī daļēji halogenēto hlorfluorogļūdeņražu ražošana un imports minētajiem lietojumiem.

(5)

Komisija ir publicējusi paziņojumu uzņēmumiem, kuri 2017. gadā plāno Eiropas Savienībā importēt vai no Eiropas Savienības eksportēt kontrolējamās vielas, kas noārda ozona slāni, un uzņēmumiem, kuri nodomājuši 2017. gadam pieprasīt kvotu šādām vielām, kuras paredzēts izmantot laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem (3), un rezultātā ir saņēmusi deklarācijas par 2017. gadā plānotajiem importa apjomiem.

(6)

Kvantitatīvie ierobežojumi un kvotas būtu jānosaka laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim saskaņā ar ikgadējo pārskatu ciklu atbilstīgi Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošām vielām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1005/2009 25. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Brīvā apgrozībā laižamo daudzumu ierobežojumi

Regulas (EK) Nr. 1005/2009 aptverto kontrolējamo vielu daudzumi, kurus Savienībā 2017. gadā var laist brīvā apgrozībā no avotiem ārpus Savienības, ir šādi:

Kontrolējamās vielas

Daudzums (ONP (ozona noārdīšanas potenciāls) kg)

I grupa (hlorfluorogļūdeņraži 11, 12, 113, 114 un 115) un II grupa (citi perhalogēnhlorfluorogļūdeņraži)

3 396 350,00

III grupa (haloni)

22 854 750,00

IV grupa (tetrahlorogleklis)

22 330 561,00

V grupa (1,1,1-trihloretāns)

1 700 000,00

VI grupa (metilbromīds)

780 720,00

VII grupa (daļēji halogenētie bromfluorogļūdeņraži)

3 650,48

VIII grupa (daļēji halogenētie hlorfluorogļūdeņraži)

5 947 011,50

IX grupa (bromhlormetāns)

324 012,00

2. pants

Kvotu piešķīrums laišanai brīvā apgrozībā

1.   Hlorfluorogļūdeņražu 11, 12, 113, 114 un 115 un citu perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu kvotas laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma I pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

2.   Halonu kvotas laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma II pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

3.   Tetrahloroglekļa kvotas laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma III pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

4.   1,1,1-trihloretāna kvotas laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma IV pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

5.   Metilbromīda kvotas laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma V pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

6.   Daļēji halogenētu bromfluorogļūdeņražu kvotas laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma VI pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

7.   Daļēji halogenētu hlorfluorogļūdeņražu kvotas laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma VII pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

8.   Bromhlormetāna kvotas laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma VIII pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

9.   Atsevišķās uzņēmumiem piešķirtās kvotas ir noteiktas šā lēmuma IX pielikumā.

3. pants

Kvotas laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem

Kvotas kontrolējamo vielu importēšanai un ražošanai laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem 2017. gadā piešķir X pielikumā minētajiem uzņēmumiem.

Uzņēmumiem piešķirtie maksimālie daudzumi, kurus tie 2017. gadā drīkst ražot vai importēt laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem, ir noteikti lēmuma XI pielikumā.

4. pants

Lēmuma termiņi

Šo lēmumu piemēro no 2017. gada 1. janvāra, un tā darbība beidzas 2017. gada 31. decembrī.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts šādiem uzņēmumiem:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Vācija

2

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Apvienotā Karaliste

3

Airbus Operations SAS

Route de bayonne 316

31300 Toulouse

Francija

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Beļģija

5

Arkema France

Rue Estienne-d'Orves 420

92705 Colombes Cedex

Francija

6

ATELIERS BIGATA

Rue Jean-Baptiste-Perrin 10

33320 Eysines

Francija

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Francija

8

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Vācija

9

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Horvātija

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Vācija

11

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Latvija

12

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Nīderlande

13

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Vācija

14

Diverchim SA

Rue du Noyer, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy-en-France

Francija

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Vācija

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Čehijas Republika

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Vācija

18

Fenix Fluor Limited

Rocksavage Site

WA7 JE Runcorn, Cheshire

Apvienotā Karaliste

19

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

Apvienotā Karaliste

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Vācija

21

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco 32

70022 ALTAMURA

Itālija

22

GlaxoSmithKline

Cobden Street

DD10 8EA Montrose

Apvienotā Karaliste

23

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Apvienotā Karaliste

24

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nīderlande

25

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Str. 40

30926 Seelze

Vācija

26

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro – Sete Casas

2674-506 Loures

Portugāle

27

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 5

00060 Formello

Itālija

28

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweg 48

1013 BM Amsterdam

Nīderlande

29

Intergeo Ltd

Industrial Park of Thermi

57001 Thessaloniki

Grieķija

30

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Vācija

31

Laboratorios Miret S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Spānija

32

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Vācija

33

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Vācija

34

Mebrom NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Beļģija

35

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Vācija

36

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Apvienotā Karaliste

37

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

Apvienotā Karaliste

38

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o.

Szczecinska 45

80-392 Gdan sk

Polija

39

Panreac Quimica S.L.U.

C/Garraf 2

E08210 Barcelona

Spānija

40

Quality Control North West

Poplar Grove

SK2 7JE Stockport

Apvienotā Karaliste

41

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Itālija

42

Safety Hi-Tech srl

Via di Porta Pinciana 6

00187 Roma

Itālija

43

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Polija

44

Sigma Aldrich Chimie sarl

Rue de Luzais 80

38070 Saint-Quentin-Fallavier

Francija

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Vācija

46

Sigma-Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

Apvienotā Karaliste

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Vācija

48

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francija

49

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Itālija

50

SPEX CertiPrep Ltd

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

Apvienotā Karaliste

51

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 Floriana

Malta

52

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo – Corciano (PG)

Itālija

53

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

Apvienotā Karaliste

54

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Spānija

55

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Itālija

56

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Vācija

57

Thomas Swan & Co. Ltd.

Rotary Way

DH8 7ND Consett County Durham

Apvienotā Karaliste

58

Valliscor Europa Limited

3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock

D01 YE64 Dublin 1

Īrija

59

Valvitalia SpA – Eusebi Division

Piazza Sigmund Freud 1

20154 Milano

Itālija

 

 

Briselē, 2016. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 1. jūnija Regula (ES) Nr. 537/2011 par tādu kontrolējamo vielu daudzumu piešķiršanas mehānismu, kuras ir atļautas būtiskiem laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (OV L 147, 2.6.2011., 4. lpp.).

(3)  OV C 40, 3.2.2016., 8. lpp.


I PIELIKUMS

I un II grupa

Hlorfluorogļūdeņražu 11, 12, 113, 114 un 115 un citu perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu un tehnoloģiskām vajadzībām laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGATechnische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


II PIELIKUMS

III grupa

Halonu importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu un kritiskiem lietojumiem laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Gielle di Luigi Galantucci (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

Intergeo Ltd (EL)

Meridian Technical Services Limited (UK)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Savi Technologie sp. z o.o. (PL)

Valvitalia SPAEusebi Division (IT)


III PIELIKUMS

IV grupa

Tetrahloroglekļa importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu un tehnoloģiskām vajadzībām laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


IV PIELIKUMS

V grupa

1,1,1-trihloretāna importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Arkema France (FR)


V PIELIKUMS

VI grupa

Metilbromīda importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Albemarle Europe SPRL (BE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL-IP Europe B.V. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VI PIELIKUMS

VII grupa

Daļēji halogenētu bromfluorogļūdeņražu importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

GlaxoSmithKline (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


VII PIELIKUMS

VIII grupa

Daļēji halogenētu hlorfluorogļūdeņražu importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Arkema France (FR)

Bayer CropScience AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Fenix Fluor Limited (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


VIII PIELIKUMS

IX grupa

Bromhlormetāna importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe B.V. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)


IX PIELIKUMS

(Konfidenciāla komercinformācija – nepublicēt)


X PIELIKUMS

Uzņēmumi, kuriem ir tiesības 2017. gadā ražot vai importēt vielas laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem

Kontrolējamo vielu kvotas laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem ir piešķirtas:

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

Diverchim SA (FR)

F-Select GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Panreac Quimica S.L.U. (ES)

Quality Control North West (UK)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Sigma-Aldrich Company Ltd (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

SPEX CertiPrep Ltd (UK)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


XI PIELIKUMS

(Konfidenciāla komercinformācija – nepublicēt)


Top