EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2107

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2107 (2016. gada 1. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu groza attiecībā uz tādas dzīvnieku barības un pārtikas sarakstu, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un kura tiek pakļauta pastiprinātai importa oficiālajai kontrolei (Dokuments attiecas uz EEZ )

C/2016/7710

OJ L 327, 2.12.2016, p. 50–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Iesaist. atcelta ar 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2107/oj

2.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2107

(2016. gada 1. decembris),

ar ko Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu groza attiecībā uz tādas dzīvnieku barības un pārtikas sarakstu, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un kura tiek pakļauta pastiprinātai importa oficiālajai kontrolei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 (2) nosaka noteikumus par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāpiemēro, importējot tās I pielikuma sarakstā norādīto barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika (“saraksts”), ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka saraksts ir jāpārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī, ievērojot vismaz minētajā pantā norādītos informācijas avotus.

(3)

Kā liecina ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF) paziņoto ar pārtiku saistīto neseno incidentu biežums un nozīmīgums, konstatējumi, kas gūti, Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta Veselības, pārtikas uzraudzības un analīzes direktorātam veicot revīzijas trešās valstīs, un arī dalībvalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegtie ziņojumi par tādas barības un pārtikas sūtījumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, minētais saraksts būtu jāgroza.

(4)

Konkrētāk, attiecīgie informācijas avoti norāda, ka sakarā ar jaunu risku rašanos ir nepieciešams ieviest pastiprinātas oficiālās kontroles attiecībā uz Bolīvijas izcelsmes zemesriekstu un no tiem iegūto produktu, Ugandas izcelsmes sezama sēklu un baklažānu, Beninas izcelsmes ananasu, Ēģiptes izcelsmes galda vīnogu un Turcijas izcelsmes granātābolu sūtījumiem. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksti par minētajiem sūtījumiem.

(5)

Saraksts būtu jāgroza, arī lai noteiktu biežākas oficiālās kontroles precēm, attiecībā uz kurām pieejamā informācija liecina par lielākas pakāpes neatbilstību attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, tādējādi pamatojot pastiprinātu oficiālo kontroļu nepieciešamību. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza saraksta ieraksts par Turcijas izcelsmes citroniem.

(6)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, samazinot oficiālās kontroles biežumu precēm, attiecībā uz kurām informācijas avoti liecina, ka vispār atbilstība attiecīgajām Savienības tiesību aktu prasībām arvien uzlabojas, un kurām tāpēc līdzšinējais oficiālās kontroles līmenis vairs nav pamatots. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza saraksta ieraksti attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes pistācijām un Vjetnamas izcelsmes pitahaju (pūķaugļiem).

(7)

Lai nodrošinātu konsekvenci un skaidrību, ir lietderīgi aizstāt Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 669/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Barība un pārtika, kura nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētā izmantošana)

KN kods (1)

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums (%)

Ananasi

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

0804 30 00

 

Benina (BJ)

pesticīdu atliekas (2)  (3)

20

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Bolīvija (BO)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Barība un pārtika)

 

 

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

pesticīdu atliekas (2)  (4)

50

Baklažāni (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Lapu selerijas (Apium graveolens)

(Pārtika – svaigi vai dzesēti garšaugi)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

pesticīdu atliekas (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(citi pārtikā lietojami Brassica ģints augi, “Ķīnas brokoļi”) (6)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0704 90 90

40

Ķīna (CN)

pesticīdu atliekas (2)

50

Tēja, arī aromatizēta

(Pārtika)

0902

 

Ķīna (CN)

pesticīdu atliekas (2)  (7)

10

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikānas Republika (DO)

pesticīdu atliekas (2)  (8)

20

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

 

 

zemenes

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

0810 10 00

 

Ēģipte (EG)

pesticīdu atliekas (2)  (9)

10

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Ēģipte (EG)

pesticīdu atliekas (2)  (10)

10

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

 

 

Galda vīnogas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

0806 10 10

 

Ēģipte (EG)

pesticīdu atliekas (2)  (3)

20

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Gambija (GM)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Barība un pārtika)

 

 

Lazdu rieksti, nelobīti

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

Aflatoksīni

20

Lazdu rieksti, lobīti

0802 22 00

 

(Pārtika)

 

 

Palmu eļļa

(Pārtika)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Gana (GH)

Krāsvielas Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Sezama sēklas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonella (12)

20

Fermenti; fermentu preparāti

(Barība un pārtika)

3507

 

Indija (IN)

Hloramfenikols

50

Zirņi ar pākstīm (nelobīti)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

pesticīdu atliekas (2)  (13)

10

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Madagaskara (MG)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Barība un pārtika)

 

 

Avenes

0811 20 31 ;

 

Serbija (RS)

Norovīruss

10

(Pārtika – saldēta)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Arbūzu (Egusi, Citrullus spp.) sēklas un no tām iegūti produkti

(Pārtika)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sjerraleone (SL)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Sudāna (SD)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Barība un pārtika)

 

 

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0709 60 99

20

Taizeme (TH)

pesticīdu atliekas (2)  (14)

10

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Taizeme (TH)

pesticīdu atliekas (2)  (15)

20

Baklažāni (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Turcija (TR)

Sulfīti (16)

10

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

2008 50 61

 

(Pārtika)

 

 

Citroni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai žāvēta)

0805 50 10

 

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (2)

20

Saldie pipari (Capsicum annuum)

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (2)  (17)

10

Vīnogulāju lapas

(Pārtika)

ex 2008 99 99

11; 19

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (2)  (18)

50

Granātāboli

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0810 90 75

30

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (2)  (19)

20

Baklažāni (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Uganda (UG)

pesticīdu atliekas (2)

20

Etiopijas baklažāni (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Sezama sēklas

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Amerikas Savienotās Valstis (US)

Aflatoksīni

10

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

 

(Pārtika)

 

 

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Uzbekistāna (UZ)

Sulfīti (16)

50

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

2008 50 61

 

(Pārtika)

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas (2)  (20)

50

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētras

ex 1211 90 86

30

Pētersīļi

ex 0709 99 90

40

(Pārtika – svaigi vai dzesēti garšaugi)

 

 

Okras

ex 0709 99 90

20

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas (2)  (20)

50

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Pitahaja (pūķauglis)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0810 90 20

10

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas (2)  (20)

10


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, KN kodu marķē ar “ex”.

(2)  Pesticīdu atliekas vismaz tiem pesticīdiem, kuri norādīti sarakstā kontroles programmā, kas pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), 29. panta 2. punktu, un kurus var analizēt, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuru pamatā ir GC-MS un LC-MS (pesticīdi, kas jākontrolē tikai augu izcelsmes produktos vai uz to virsmas).

(3)  Etefona atliekas.

(4)  Hlorbufāma atliekas.

(5)  Fentoāta atliekas.

(6)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck Alboglabra grupa. Pazīstami arī kā ‘Kai Lan’, ‘Gai Lan’, ‘Gailan’, ‘Kailan’, ‘Chinese kale’, ‘Jie Lan’.

(7)  Trifluralīna atliekas.

(8)  Šādu vielu atliekas: acefāts, aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs), amitrāzs (amitrāzs, ieskaitot metabolītus, kuri satur 2,4-dimetilanilīna grupu, kas izteikta kā amitrāzs), diafentiurons, dikofols (p, p′ un o,p′ izomēru summa), ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs).

(9)  Šādu vielu atliekas: heksaflumurons, metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs), fentoāts un tiofanātmetils.

(10)  Šādu vielu atliekas: dikofols (p, p′ un o,p′ izomēru summa), dinotefurāns, folpets, prohlorāzs (prohlorāza un tā metabolītu, kas satur 2,4,6-trihlorfenola grupu, summa, izteikta kā prohlorāzs), tiofanātmetils un triforīns.

(11)  Šajā pielikumā “krāsvielas Sudan” ir šādas ķīmiskās vielas: i) Sudan I (CAS numurs 842-07-9); ii) Sudan II (CAS numurs 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS numurs 85-86-9); iv) Scarlet Red; jeb Sudan IV (CAS numurs 85-83-6).

(12)  Standartmetode EN/ISO 6579 (jaunākā atjauninātā šīs detektēšanas metodes versija) vai arī metode, kas salīdzinoši ar to validēta saskaņā ar jaunāko EN/ISO 16140 versiju vai citu, līdzīgu starptautiski atzītu protokolu.

(13)  Acefāta un diafentiurona atliekas.

(14)  Formetanāta atliekas: formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds), protiofoss un triforīns.

(15)  Šādu vielu atliekas: acefāts, dikrotofoss, protiofoss, kvinalfoss un triforīns.

(16)  Standartmetodes: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vai ISO 5522:1981.

(17)  Diafentiurona un formetanāta atliekas: formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds) un tiofanātmetils.

(18)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tostarp manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metrafenons.

(19)  Prohlorāza atliekas.

(20)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams), fentoāts un kvinalfoss.”


Top