EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0214

Padomes Regula (ES) 2016/214 (2016. gada 15. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

OJ L 40, 17.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/214/oj

17.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 40/1


PADOMES REGULA (ES) 2016/214

(2016. gada 15. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 15. februārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/220 (1), ar ko Lēmuma 2011/101/KĀDP (2) I pielikumā atstāj septiņas personas un vienu vienību un II pielikumā atstāj piecas personas.

(2)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 (3) tiek īstenoti vairāki pasākumi, kas ir paredzēti Lēmumā 2011/101/KĀDP, tostarp konkrētu fizisku vai juridisku personu, vienību un struktūru līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/218 (4)2016. gada 16. februārī septiņas personas un viena vienība tika atstāta Regulas (EK) Nr. 314/2004 III pielikumā.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 314/2004 IV pielikums.

(5)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu iedarbīgumu, šai regulai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 314/2004 IV pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/220 (2016. gada 15. februāris), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 11. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2011/101/KĀDP (2011. gada 15. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi (OV L 42, 16.2.2011., 6. lpp.)

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 314/2004 (2004. gada 19. februāris) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi (OV L 55, 24.2.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/218 (2016. gada 16. februāris) ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 7. lpp.).


PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

To personu saraksts, kas minētas 6. panta 4. punktā

Personas

Uzvārds, vārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (jeb Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (jeb Valentine)”


Top