EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0722

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 722/2013 ( 2013. gada 25. jūlijs ) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

OJ L 202, 27.7.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/722/oj

27.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 722/2013

(2013. gada 25. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 25. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Ritenis, kura diametrs ir aptuveni 20 cm un platums ir aptuveni 5 cm un kurš sastāv no plastmasas loka un pildītas plastmasas riepas.

Loka centrā ir caurums un tam ir lodīšu gultnis no oglekļa tērauda.

Riteni var iemontēt dažādos izstrādājumos, piemēram, invalīdu transportlīdzekļos (ratiņos), staiguļos/rolatoros un slimnīcu gultās.

 (1) Sk. attēlu.

3926 90 97

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 3.b) un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 3926, 3926 90 un 3926 90 97 aprakstu.

Paredzētais galvenais riteņa lietojums nav saistīts ar tā objektīvajām īpašībām, jo tas ir vienādi piemērots precēm, kas minētas, piemēram, pozīcijā 8713 (invalīdu transportlīdzekļi (ratiņi)), pozīcijā 9021 (staiguļi/rolatori) un pozīcijā 9402 (slimnīcu gultas). Tādējādi to nav iespējams klasificēt kā konkrēta izstrādājuma daļu.

Ritenis ir salikta prece, kas sastāv no dažādiem materiāliem (plastmasas un oglekļa tērauda). Komponents, kas piešķir ritenim tā būtiskākās īpašības, ir no plastmasas izgatavotais loks, jo tas visvairāk veido riteņa struktūru.

Izstrādājums tāpēc ir jāklasificē ar KN kodu 3926 90 97 pie citādiem plastmasas izstrādājumiem.

Image


(1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


Top