EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0783

Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 13. decembris ) par Jordānijas Hāšimītu Karalistes atzīšanu attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9253) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 347, 15.12.2012, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 4 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/783/oj

15.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 347/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 13. decembris)

par Jordānijas Hāšimītu Karalistes atzīšanu attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9253)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/783/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (1) un jo īpaši tās 19. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/106/EK dalībvalstis var nolemt atbalstīt trešo valstu izdotos atbilstīgos jūrnieku sertifikātus, ja attiecīgo trešo valsti ir atzinusi Komisija. Minētajām trešām valstīm ir jāatbilst visām prasībām, kas noteiktas Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) 1978. gada Konvencijā par jūrnieku sagatavotības, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencija), kura pārskatīta 1995. gadā.

(2)

2008. gada 21. jūlija vēstulē Grieķijas Republika pieprasīja Jordānijas Hāšimītu Karalistes atzīšanu. Pēc minētā pieprasījuma saņemšanas Komisija novērtēja Jordānijas Hāšimītu Karalistes sagatavošanas un sertificēšanas sistēmas, lai pārbaudītu, vai Jordānijas Hāšimītu Karaliste ievēro STCW konvencijas prasības un vai ir veikti attiecīgi pasākumi, lai novērstu krāpšanu saistībā ar sertifikātiem. Minētā novērtējuma pamatā bija Eiropas Jūras drošības aģentūras ekspertu 2009. gada novembrī veiktās inspekcijas rezultāti. Inspekcijas gaitā tika konstatēti atsevišķi trūkumi apmācības un sertificēšanas sistēmās.

(3)

Komisija nodeva dalībvalstīm ziņojumu ar novērtējuma rezultātiem.

(4)

Ar 2010. gada 21. septembra un 2012. gada 13. februāra vēstulēm Komisija informēja Jordānijas iestādes par to, ka ir konstatēti trūkumi, un pieprasīja Jordānijas Hāšimītu Karalistei sniegt pierādījumus, ka konstatētie trūkumi ir novērsti.

(5)

Galvenie trūkumi bija saistīti ar dažu STCW konvencijas noteikumu par virsnieku sertificēšanu īstenošanu Jordānijas tiesību aktos, proti, dažos gadījumos nebija prasības attiecībā uz kompetences novērtējumu un jūras dienesta ilgumu. Turklāt kvalitātes standartu sistēma neaptvēra visas attiecīgās darbības, kuras veic valsts administrācija, un šīs procedūras ne vienmēr nodrošināja noteikto kompetences standartu sasniegšanu. Visbeidzot, dažas mācību iespējas nebija pieejamas mācību iestādē.

(6)

Ar 2010. gada 21. novembra, 2011. gada 18. aprīļa un 2012. gada 12. marta vēstulēm Jordānijas Hāšimītu Karaliste informēja Komisiju, ka ir veikti pasākumi minēto trūkumu novēršanai. Jo īpaši Jordānijas iestādes norādīja, ka valsts noteikumi attiecībā uz sertificēšanas prasībām tika īstenoti saskaņā ar minēto konvenciju. Tās arī sniedza pierādījumus tam, ka ir pilnībā ieviesta valsts administrācijas kvalitātes standartu sistēma un jaunās kursu apstiprināšanas procedūras ir pilnībā īstenotas. Visbeidzot, Komisijai tika nosūtīts pierādījums arī tam, ka tagad ir nodrošinātas un īstenotas apmācības iespējas, kuras pirms tam nebija pieejamas.

(7)

Novērtējuma galarezultāts rāda, ka Jordānijas Hāšimītu Karaliste ievēro STCW konvencijas prasības, kā arī tā ir veikusi attiecīgus pasākumus, lai novērstu krāpšanu saistībā ar sertifikātiem.

(8)

Šajā lēmumā paredzētais pasākums ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/106/EK 19. panta izpildes vajadzībām Jordānijas Hāšimītu Karaliste tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 323, 3.12.2008., 33. lpp.


Top