EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0665

Padomes Lēmums 2012/665/KĀDP ( 2012. gada 26. oktobris ), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

OJ L 299, 27.10.2012, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 146 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/665/oj

27.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/45


PADOMES LĒMUMS 2012/665/KĀDP

(2012. gada 26. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī ar Lēmumu 2010/638/KĀDP (1) noteica ierobežojošus pasākumus pret Gvinejas Republiku.

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2010/638/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2013. gada 27. oktobrim.

(3)

Nepieciešams grozīt Lēmumā 2010/638/KĀDP paredzētos pasākumus attiecībā uz ieroču embargo.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2010/638/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/638/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 2. panta 1. punktu groza šādi:

a)

pievieno šādu apakšpunktu:

“g)

lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu sprāgstvielas un ar tām saistīto aprīkojumu vienīgi civilai lietošanai kalnrūpniecībā, ieguldījumiem infrastruktūrā un tehniskās palīdzības sniegšanai, starpnieku pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, kā arī ar šādiem priekšmetiem saistītā finansējuma un finanšu palīdzības sniegšanai, ar noteikumu, ka sprāgstvielu un ar tām saistīto aprīkojumu glabāšanu un izmantošanu, un pakalpojumus kontrolē un pārbauda no drošības spēkiem neatkarīgas kompetentas iestādes un ka ir noteikti saistīto pakalpojumu sniedzēji;”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Gadījumos, uz ko attiecas g) apakšpunkts, dalībvalsts divas nedēļas iepriekš informē pārējās dalībvalstis par tās nodomu piešķirt atļauju saskaņā ar minēto apakšpunktu.”;

2)

lēmuma 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2013. gada 27. oktobrim. To pastāvīgi pārskata. Attiecīgā gadījumā to var atjaunināt vai grozīt, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2012. gada 26. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 280, 26.10.2010., 10. lpp.


Top