EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0640

2012/640/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 11. oktobris ), ar ko Spānijai iedala papildu dienas jūrā ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7086)

OJ L 284, 17.10.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/640/oj

17.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 284/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 11. oktobris),

ar ko Spānijai iedala papildu dienas jūrā ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7086)

(Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)

(2012/640/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulu (ES) Nr. 43/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (1), un jo īpaši tās IIB pielikuma 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 43/2012 IIB pielikuma 5.1. punktā saistībā ar I tabulu noteikts maksimālais jūrā pavadāmu dienu skaits laikposmā no 2012. gada 1. februāra līdz 2013. gada 31. janvārim, kad ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci, var atrasties ES kuģi, kuru lielākais garums ir 10 metri vai vairāk un uz kuriem ir reglamentētie zvejas rīki (traļi, dāņu vadi vai tiem līdzīgi zvejas rīki, kuru linuma acs izmērs ir 32 mm vai lielāks, un žaunu tīkli, kuru linuma acs izmērs ir 60 mm vai lielāks, vai grunts āķu jedas).

(2)

Regulas (ES) Nr. 43/2012 IIB pielikuma 8.5. punktā paredzēts, ka Komisija, pamatojoties uz zvejas darbību izbeigšanu, kas notikusi laikā no 2011. gada 1. februāra līdz 2012. gada 31. janvārim, ar īstenošanas tiesību aktu var iedalīt dalībvalstij jūrā pavadāmas papildu dienas, ko saskaņā ar savas karoga dalībvalsts atļauju apgabalā var atrasties kuģis, uz kura ir kāds no reglamentētiem zvejas rīkiem.

(3)

Spānija 2012. gada 28. jūnijā iesniedza pieprasījumu, kas liecina, ka astoņi zvejas kuģi ir izbeiguši zvejas darbības laikā no 2011. gada 1. februāra līdz 2012. gada 31. janvārim. Ņemot vērā iesniegtos datus un izmantojot minētā pielikuma 8.2. punktā noteikto aprēķina metodi, Spānijai būtu jāpiešķir septiņas papildu dienas jūrā kuģiem, kas minēti attiecīgā pielikuma 1. punktā, laikposmam no 2012. gada 1. februāra līdz 2013. gada 31. janvārim.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Maksimālais jūrā pavadāmo dienu skaits, kad ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci, var atrasties Spānijas karoga kuģi, uz kuriem ir kāds no reglamentētiem zvejas rīkiem un uz kuriem neattiecas neviens no Regulas (ES) Nr. 43/2012 IIB pielikuma 6.1. punktā minētajiem īpašajiem nosacījumiem, kā paredzēts attiecīgā pielikuma I tabulā, tiek palielināts līdz 157 dienām gadā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei.

Briselē, 2012. gada 11. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Maria DAMANAKI


(1)  OV L 25, 27.1.2012., 1. lpp.


Top