EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0842

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 842/2012 ( 2012. gada 18. septembris ) par atļauju lietot lantāna karbonāta oktahidrāta preparātu kā barības piedevu suņiem (atļaujas turētājs – Bayer Animal Health GmbH ) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 252, 19.9.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/842/oj

19.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 842/2012

(2012. gada 18. septembris)

par atļauju lietot lantāna karbonāta oktahidrāta preparātu kā barības piedevu suņiem (atļaujas turētājs – Bayer Animal Health GmbH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju lantāna karbonāta oktahidrāta preparātam ar CAS numuru 6487-39-4. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju lietot lantāna karbonāta oktahidrāta preparātu ar CAS numuru 6487-39-4 kā barības piedevu suņiem un paredz to klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 163/2008 (2) minēto preparātu desmit gadus atļāva lietot kaķiem.

(5)

Tika iesniegti jauni dati, lai pamatotu pieteikumu atļaujai lantāna karbonāta oktahidrātu ar CAS numuru 6487-39-4 lietot suņiem. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 6. marta atzinumā secināja, ka lantāna karbonāta oktahidrātam ieteiktajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz mērķsugām (3). Tā arī secināja, ka lantāna karbonāta oktahidrāts pieaugušiem suņiem var samazināt fosfora bioloģisko pieejamību. Tomēr tā nevarēja sniegt komentārus par ilgtermiņa iedarbību. Iestāde arī pārbaudīja ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija.

(6)

Novērtējums par lantāna karbonāta oktahidrātu ar CAS numuru 6487-39-4 liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam. Ir lietderīgi nodrošināt ilgtermiņa kaitīgas iedarbības uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 50, 23.2.2008., 3. lpp.

(3)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2618.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (samazina fosfora ekskrēciju ar urīnu)

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Lantāna karbonāta oktahidrāts

 

Piedevas sastāvs

 

Lantāna karbonāta oktahidrāta preparāts

 

Vismaz 85 % lantāna karbonāta oktahidrāta kā aktīvās vielas

 

Aktīvās vielas raksturojums

 

Lantāna karbonāta oktahidrāts

 

La2(CO3)3 · 8 H2O

 

CAS numurs: 6487-39-4

 

Analīzes metode  (1)

 

Karbonāta satura noteikšana barības piedevā:

Kopienas metode (Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (2))

 

Lantāna satura noteikšana barības piedevā un barībā: induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES)

Suņi

1 500

7 500

Vajadzīga pastāvīgas kaitīgas iedarbības uzraudzība pēc laišanas tirgū.

Piedevas lietošanas noteikumos norāda:

pieaugušiem suņiem,

ieteicamā deva pievienošanai mitrai barībai ar 20–25 % sausnas saturu: 340 līdz 2 100 mg/kg,

nelietot vienlaikus ar barību, kurā ir augsts fosfora saturs.

2022. gada 9. oktobris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

(2)  OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.


Top