EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0045

2012/45/ES, Euratom: Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Lēmums ( 2012. gada 23. janvāris ), ar ko ieceļ Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai ( OLAF ) Uzraudzības komitejas locekļus

OV L 26, 28.1.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/45(1)/oj

28.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 26/30


EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 23. janvāris),

ar ko ieceļ Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas locekļus

(2012/45/ES, Euratom)

EIROPAS PARLAMENTS, PADOME UN EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom (1999. gada 28. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) (1), un jo īpaši tā 4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) (2) un Padomes Regulu (Euratom) (EK) Nr. 1074/1999 (1999. gada 25. maijs) (3) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), it īpaši šo regulu 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1073/1999 un Regulas (Euratom) Nr. 1074/1999 11. panta 2. punktā ir paredzēts, ka Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejā ir piecas neatkarīgas pieaicinātas personas, kurām ir vajadzīgā kvalifikācija, lai attiecīgās valstīs tās varētu iecelt vadošos amatos, kas saistīti ar biroja darbības jomām, un ka šīs personas, savstarpēji vienojoties, ieceļ Eiropas Parlaments, Padome un Komisija.

(2)

Saskaņā ar 11. panta 3. punktu Uzraudzības komitejas locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi, un viņus vienreiz var iecelt amatā atkārtoti.

(3)

Uzraudzības komitejas locekļu, kas iecelti 2005. gada 30. novembrī, darbības termiņš ir beidzies. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1073/1999 un Regulas (Euratom) Nr. 1074/1999 11. panta 4. punktu šie locekļi palika amatā pēc viņu pilnvaru termiņa beigām, kamēr Uzraudzības komitejā nav pabeigts jaunu locekļu amatā iecelšanas process. Tādēļ, cik drīz vien iespējams, būtu jāieceļ jauni locekļi,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

1.   Ar šo šādas personas tiek ieceltas par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas locekļiem no 2012. gada 23. janvāra:

Herbert BÖSCH kungs,

Johan DENOLF kungs,

Catherine PIGNON kundze,

Rita SCHEMBRI kundze,

Christiaan TIMMERMANS kungs.

2.   Ja kāda no minētajām personām atkāpjas no Uzraudzības komitejas locekļa amata, mirst vai iegūst invaliditāti, to nekavējoties aizvieto ar pirmo personu Uzraudzības komitejas sarakstā, kas vēl nav iecelta amatā:

Jens MADSEN kungs,

Cristina NICOARĂ kundze,

Tuomas Henrik PÖYSTI kungs,

Dimitrios ZIMIANITIS kungs.

2. pants

Pildot savus pienākumus, Uzraudzības komitejas locekļi nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai iestādes, organizācijas, biroja vai aģentūras norādījumus.

Viņi nerisina jautājumus, kas tiešā vai netiešā veidā skar viņu personīgās intereses, jo īpaši ģimenes un finanšu intereses, un traucē viņu neatkarībai.

Viņiem ir jāievēro stingra slepenība attiecībā uz viņiem iesniegtajiem dokumentiem un viņu apsvērumiem saistībā ar tiem.

3. pants

Uzraudzības komitejas locekļi saņem atlīdzību par izdevumiem, kas radušies pildot savus pienākumus un saņem dienas naudu par katru pienākumu pildīšanas dienu. Atlīdzības apjomu un procedūru nosaka Komisija.

4. pants

Komisija par šo lēmumu informē iepriekš minētās personas un nekavējoties informē ikvienu personu, kas vēlāk iecelta par Uzraudzības komitejas locekli saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

Amatā iecelšana notiek saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1073/1999 11. panta 2. un 3. punktu. Tā neskar turpmākus iespējamus grozījumus šajos noteikumos, kurus varētu pieņemt Eiropas Parlaments un Padome, it īpaši potenciālo pilnvaru termiņa ilguma grozījumu, lai nodrošinātu iespēju ieviest pakāpenisku komitejas locekļu nomaiņas sistēmu.

5. pants

Lēmums stājas spēkā 2012. gada 23. janvārī.

Briselē, 2012. gada 23. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 136, 31.5.1999., 20. lpp.

(2)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

(3)  OV L 136, 31.5.1999., 8. lpp.


Top