EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0666

2011/666/CFSP: Padomes Lēmums 2011/666/KĀDP ( 2011. gada 10. oktobris ), ar kuru groza Lēmumu 2010/639/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Baltkrieviju

OJ L 265, 11.10.2011, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/666/oj

11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/17


PADOMES LĒMUMS 2011/666/KĀDP

(2011. gada 10. oktobris),

ar kuru groza Lēmumu 2010/639/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (1).

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2010/639/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2012. gada 31. oktobrim.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā minēto personu un vienību saraksts, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāpapildina ar jaunām personām.

(4)

Turklāt būtu jāatjaunina informācija par dažām personām un vienību, kas ir iekļautas minētā Lēmuma IIIA pielikuma sarakstā,

(5)

Lai nodrošinātu to, ka ES uzņēmumiem nav liegta iespēja atgūt līdzekļus, ko sarakstā iekļautās vienības tiem ir parādā saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti pirms minēto vienību iekļaušanas sarakstā, Lēmumā 2010/639/KĀDP ir jāiekļauj atkāpe attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu.

(6)

Lēmums 2010/639/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmumu 2010/639/KĀDP groza šādi:

1.

Lēmuma 3. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Šā lēmuma 2. panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms šīs fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras iekļaušanas sarakstā, ja attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 2. panta 1. punktā minēta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra.”.

2.

Lēmuma 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2012. gada 31. oktobrim. To pastāvīgi pārskata. Lēmumu var atjaunināt vai vajadzības gadījumā izdarīt tajā grozījumus, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”.

2. pants

Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā iekļauto sarakstu papildina ar šā lēmuma I pielikumā uzskaitītajām personām.

3. pants

Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā ierakstus attiecībā uz turpmāk norādītajām personām un vienību aizstāj ar ierakstiem, kas izklāstīti šā lēmuma II pielikumā:

1)

Mazouka Siarhei;

2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich;

3)

Peftiev Vladimir;

4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich;

5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich;

7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna;

8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

9)

Padaliak, Eduard Vasilievich;

10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna;

11)

Shchurok, Ivan Antonavich;

12)

Sport-pāri;

13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2011. gada 10. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 280, 26.10.2010., 18. lpp.


I PIELIKUMS

Lēmuma 2. pantā minētās personas

 

Vārds un uzvārds

angļu valodas transkripcijā no baltkrievu valodas un krievu valodas

Vārds un uzvārds

(baltkrievu valodā)

Vārds un uzvārds

(krievu valodā)

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret un Oleg Fedorkevich. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušiem prezidenta amata kandidātiem Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov un (kā tiesas piesēdētājs) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesnesis) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Vasili Parfenkov un (kā tiesas piesēdētājs) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušo prezidenta amata kandidātu Andrei Sannikov, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret un Oleg Fedorkevich. Šie tiesas procesi nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz bijušo prezidenta amata kandidātu Andrei Sannikov, politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik un Vladimir Yeriomenok. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnese. Viņa noraidīja (kā tiesas piesēdētāja) prasības pārsūdzēt spriedumus attiecībā uz politiskiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesas piesēdētājs) prasību pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz politisko aktīvistu Vasili Parfenkov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Viņš noraidīja (kā tiesas piesēdētājs) prasību pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz politisko aktīvistu Vasili Parfenkov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minskas pilsētas tiesas prokurore, kas nodarbojas ar noraidījumu prasībai pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz Molodoi Front (Jaunā fronte) aktīvistiem Dmitri Dashkevich un Eduard Lobov. Šis tiesas process nepārprotami pārkāpa kriminālprocesa kodeksu.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Shklov ieslodzījuma nometnes direktors. Viņš ir atbildīgs par necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem, kā arī par bijušā prezidenta amata kandidāta Nikolai Statkevich, kurš tika ieslodzīts sakarā ar 2010. gada 19. decembra notikumiem, un citu ieslodzīto vajāšanu.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorki ieslodzījuma nometnes direktors. Viņš ir atbildīgs par necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem, jo īpaši par to, ka tika vajāts un spīdzināts pilsoniskās sabiedrības aktīvists Dmitri Dashkevich, kurš tika ieslodzīts sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Hrodna apgabala Karelichi rajona ciemats Nekrashevichi

1961

Nodokļu un nodevu ministrs. Pārrauga nodokļu iestādes, kas atbalsta krimināllietu pret Byalyatski, kā aizbildinājumu izmantojot nodokļu nemaksāšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis, kas pilnvaroja Byalyatski advokātu pārsūdzības noraidījumu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurors, kas iesniedza lietu pret Byalyatski Minskas Pervomaiski rajona tiesā pēc tam, kad Byalyatski iesniedza tiesai prasību par savu aizturēšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurors, kas iesniedza lietu pret Byalyatski Minskas pilsētas tiesā pēc tam, kad Byalyatski iesniedza tiesai prasību par savu aizturēšanu. Byalyatski aktīvi aizstāvēja un sniedza palīdzību tiem, kas cieta no represijām sakarā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām, kā arī no represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.


II PIELIKUMS

Lēmuma 3. pantā minētās personas un vienība

 

Vārds,

uzvārds baltkrievu transkripcijā,

krievu transkripcijā

Vārds, uzvārds baltkrievu valodā

Vārds, uzvārds krievu valodā

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Prokurors Dashkevich-Lobov lietā. Dmitri Dashkevich un Eduard LobovMolodoi Front (Jaunā Fronte) aktīvisti, kuriem tika piespriests vairākus gadus ilgs cietumsods par “huligānismu”. Viņu cietumsoda īstais iemesls bija tas, ka viņi aktīvi piedalījās 2010. decembra vēlēšanu kampaņā, atbastot vienu no opozīcijas kandidātiem.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazahstānā, 26.11.1962.

Prezidenta informācijas un analītiskā centra direktors

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1957. gada 1. jūlijā Berdjanskā, Zaporožjes apgabalā, Ukrainā, pašreizējās pases Nr. MP2405942

Persona, kas saistīta ar Aliaksandr Lukashenka, Viktar Lukashenka un Dzmitry Lukashenka. Sniedz konsultācijas ekonomikas jomā prezidentam Lukashenka un ir Lukashenka režīma galvenais sponsors. Vairākuma akcionārs un Beltechexport akcionāru padomes priekšsēdētājs; Beltechexport ir viens no lielākajiem aizsardzības preču eksporta/importa uzņēmumiem Baltkrievijā.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks (CEC). Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953. gadā Mogiļevā

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CEC loceklis. Kā Centrālās vēlēšanu komisijas loceklim viņam ir kopīga atbildība par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī.

12.

Sport-Pari

 

“ЗАО Спорт- пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Vienību kontrolē Peftiev Vladimir kopā ar Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich, jo viņš kontrolē prezidenta sporta klubu, kuram ir obligāta, valsts akciju kontrolpakete Sport Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Laikraksta “Sovietskaia Belarus” bijusī galvenā redaktora vietniece


Top