EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1257

Padomes Regula (ES) Nr. 1257/2010 ( 2010. gada 20. decembris ), ar ko pagarina ar Regulu (EK) Nr. 920/2005 ieviestos pagaidu izņēmuma pasākumus attiecībā uz Regulu Nr. 1 ( 1958. gada 15. aprīlis ), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un Regulu Nr. 1 ( 1958. gada 15. aprīlis ), ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas

OJ L 343, 29.12.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1257/oj

29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/5


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1257/2010

(2010. gada 20. decembris),

ar ko pagarina ar Regulu (EK) Nr. 920/2005 ieviestos pagaidu izņēmuma pasākumus attiecībā uz Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 342. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 920/2005 (2005. gada 13. jūnijs), ar kuru groza 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas, un ar kuru ievieš pagaidu izņēmuma pasākumus no minētajām regulām (1), piešķīra īru valodai Eiropas Savienības oficiālās valodas un Savienības iestāžu darba valodas statusu.

(2)

Regulā (EK) Nr. 920/2005 paredzēts, ka praktisku iemeslu dēļ un pārejas kārtā Savienības iestādēm nav saistošs pienākums visus tiesību aktus, tostarp Tiesas spriedumus, izstrādāt un tulkot īru valodā, izņemot regulas, ko kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome. Padomei četru gadu laikā pēc Regulas (EK) Nr. 920/2005 piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc pieciem gadiem ir jānosaka, vai šis izņēmums ir jāatceļ.

(3)

Savienības iestādes turpina iniciatīvas, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai īru valodā par Savienības darbībām. Joprojām pastāv grūtības pieņemt darbā pietiekamu skaitu īru valodas tulkotāju, juristu lingvistu, tulku un asistentu. Līdz ar to no 2012. gada 1. janvāra uz pieciem gadiem jāpagarina Regulas (EK) Nr. 920/2005 2. panta pirmajā daļā paredzētā izņēmuma darbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 920/2005 2. panta pirmajā daļā paredzētā izņēmuma darbība no 2012. gada 1. janvāra ir pagarināta uz pieciem gadiem.

Šo pantu nepiemēro regulām, ko kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  OV L 156, 18.6.2005., 3. lpp.


Top