EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0358

Komisijas Regula (ES) Nr. 358/2010 ( 2010. gada 23. aprīlis), ar kuru groza Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 172 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Iesaist. atcelta ar 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/358/oj

27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/12


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 358/2010

(2010. gada 23. aprīlis),

ar kuru groza Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ierobežojumi attiecībā uz līdzpaņemtajiem šķidrumiem, aerosoliem un gēliem pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm un pārsēžas Kopienas lidostās, rada zināmas grūtības šo lidostu darbā, kā arī rada neērtības pašiem pasažieriem.

(2)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), ir paredzēti atbrīvojumi no šiem ierobežojumiem, kurus var piešķirt, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Pārbaudījusi atbilstību šiem nosacījumiem dažu trešo valstu lidostās un secinājusi, ka šim valstīm ir sekmīga sadarbība ar Savienību un tās dalībvalstīm, Komisija šādus atbrīvojumus ir piešķīrusi.

(3)

Tā kā Regulu (EK) Nr. 820/2008 no 2010. gada 29. aprīļa atceļ, atceļ arī šos atbrīvojumus. Tomēr spēkā paliek ierobežojumi attiecībā uz līdzpaņemtajiem šķidrumiem, aerosoliem un gēliem pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm un pārsēžas Savienības lidostās, kā tas paredzēts 2010. gada 9. aprīļa Regulā (ES) Nr. 297/2010 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus (3).

(4)

Tādējādi, kamēr šie ierobežojumi ir spēkā, ir jāpaildzina darbības laiks atbrīvojumiem no ierobežojumiem attiecībā uz līdzpaņemtajiem šķidrumiem, aerosoliem un gēliem pasažieriem, kuri ielido no trešām valstīm, ja šīs trešās valstis joprojām nodrošina atbilstību nosacījumiem, ar kādiem atbrīvojumus piešķir.

(5)

Tādēļ 2010. gada 4. marta Regula (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (4), ir attiecīgi jāgroza.

(6)

2010. gada 9. aprīļa Regulu (ES) Nr. 297/2010 piemēros no 2010. gada 29. aprīļa. Tāpēc šai regulai ir steidzami jāstājas spēkā, lai to varētu piemērot no minētā datuma.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar 19. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 300/2008 izveidotā Civilās aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 29. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 221, 19.8.2008., 8. lpp.

(3)  OV L 90, 10.4.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Pielikuma 4. nodaļu groza šādi:

1)

4.0.4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Šajā pielikumā:

a)

“šķidrumi, aerosoli un gēli” (LAG) ir pastas, losjoni, šķidrumu/cietvielu maisījumi un spiedientvertņu saturs, piemēram, zobu pasta, matu želeja, dzērieni, zupas, sīrupi, smaržas, skūšanās putas un citas līdzīgas konsistences vielas;

b)

“aizzīmogots drošības maisiņš” (STEB) ir maisiņš, kas atbilst Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas norādījumiem par ieteicamajām drošības kontroles vadlīnijām.”

2)

Nodaļas 4.1.3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Pasažieru līdzpaņemtos šķidrumus, aerosolus un gēlus var atbrīvot no pārbaudēm, ja tie ir:

a)

atsevišķās tvertnēs, katras tvertnes ietilpībai nepārsniedzot 100 mililitrus vai to ekvivalentu, kas ievietotas vienā caurspīdīgā atkārtoti noslēdzamā plastmasas maisiņā, kura ietilpība nepārsniedz vienu litru, turklāt saturam ērti jāietilpst maisiņā, kam jābūt pilnīgi noslēgtam; vai

b)

paredzēti lietošanai ceļojuma laikā medicīniskiem nolūkiem vai īpašām diētas vajadzībām, tostarp zīdaiņu barība. Pēc pieprasījuma pasažierim jāuzrāda no aizlieguma atbrīvotā šķidruma, aerosola vai gēla autentiskuma apliecinājums; vai

c)

iegādāti lidostas kontrolējamajā teritorijā aiz iekāpšanas karšu pārbaudes punkta tirdzniecības vietā, uz ko attiecas lidostas drošības programmas ietvaros veiktas atzītas drošības procedūras, – ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gēls ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā, kurā ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā tajā pašā dienā; vai

d)

iegādāti ierobežotas iekļuves drošības zonā tirdzniecības vietā, uz ko attiecas lidostas drošības programmas ietvaros veiktas atzītas drošības procedūras; vai

e)

iegādāti citā Savienības lidostā – ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gēls ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā, kurā ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā tajā pašā dienā; vai

f)

iegādāti kāda Kopienas gaisa pārvadātāja gaisa kuģī – ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gēls ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā, kurā ir uzrādīts pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgajā gaisa kuģī tajā pašā dienā; vai

g)

iegādāti kādā no trešo valstu lidostām, kas minētas 4.D papildinājumā, – ar nosacījumu, ka šis šķidrums, aerosols vai gēls ir ievietots aizzīmogotā drošības maisiņā un ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā iepriekšējo 36 stundu laikā. Šajā punktā paredzētā atbrīvojuma darbības laiks beidzas 2011. gada 29. aprīlī.”

3)

Pievieno šādu 4.D papildinājumu.

4.D PAPILDINĀJUMS

Lidosta(-as), no kuras(-ām) veic lidojumus uz Savienības lidostām:

Kanāda:

visas starptautiskās lidostas

Horvātijas Republikā:

Dubrovnikas (DBV) lidosta,

Pulas (PUY) lidosta,

Rijekas (RJK) lidosta,

Splitas (SPU) lidosta,

Zadaras (ZAD) lidosta,

Zagrebas (ZAG) lidosta

Malaizija

Kuala Lumpur International (KUL) lidosta

Singapūras Republika:

Changi (SIN) lidosta

Amerikas Savienotās Valstis

visas starptautiskās lidostas”.


Top