EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0357

Komisijas Regula (ES) Nr. 357/2010 ( 2010. gada 23. aprīlis), ar kuru groza Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Iesaist. atcelta ar 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/357/oj

27.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 105/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 357/2010

(2010. gada 23. aprīlis),

ar kuru groza Komisijas 2010. gada 4. marta Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regulā (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), ir paredzētas drošības procedūras attiecībā uz šķidrumu un aizzīmogojamu maisiņu krājumiem. Tomēr minētā regula no 2010. gada 29. aprīļa būs atcelta.

(2)

Komisijas 2010. gada 4. marta Regula (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (3), aizstās Regulu (EK) Nr. 820/2008. Regulā (ES) Nr. 185/2010 nav paredzētas drošības procedūras attiecībā uz šķidrumu un aizzīmogojamu maisiņu krājumiem.

(3)

Lai civilo aviāciju aizsargātu pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraudētu civilās aviācijas drošību, ir jāsaglabā drošības procedūras attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamu drošības maisiņu krājumiem, kurus pārdod Savienības lidostās. Tāpēc tās ir jāiekļauj Regulā (ES) Nr. 185/2010.

(4)

Regulu (ES) Nr. 185/2010 piemēros no 2010. gada 29. aprīļa. Tāpēc šai regulai ir steidzami jāstājas spēkā, lai to varētu piemērot no minētā datuma.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 185/2010.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar 19. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 300/2008 izveidotā Civilās aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 29. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 221, 19.8.2008., 8. lpp.

(3)  OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza šādi.

1)

Pielikuma 8. nodaļā iekļauj šādu 8.3. punktu:

“8.3.   PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI PAR LIDOJUMU LAIKĀ PATĒRĒJAMIEM ŠĶIDRUMU, AEROSOLU UN GELU (LAG) UN AIZZĪMOGOJAMO DROŠĪBAS MAISIŅU (STEB) KRĀJUMIEM

1.

Lidojuma laikā patērējamos aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumus piegādā aizzīmogojamā iesaiņojumā kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā.

2.

No šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumu sākotnējās saņemšanas kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā līdz to galīgajai pārdošanai gaisa kuģī tiem jābūt aizsargātiem pret neatļautām darbībām.

3.

Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz papildu drošības noteikumiem par lidojuma laikā patērējamo šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumiem ir izklāstīti atsevišķā lēmumā.”

2)

Pielikuma 9. nodaļā iekļauj šādu 9.3. punktu:

“9.3.   PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI PAR ŠĶIDRUMU, AEROSOLU UN GELU (LAG) UN AIZZĪMOGOJAMO DROŠĪBAS MAISIŅU (STEB) KRĀJUMIEM

1.

Aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumus piegādā aizzīmogojamā iesaiņojumā kontrolējamā teritorijā aiz iekāpšanas karšu pārbaudes punkta vai ierobežotas iekļuves drošības zonā.

2.

No šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumu sākotnējās saņemšanas kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā līdz to galīgajai pārdošanai tirdzniecības vietā tiem jābūt aizsargātiem pret neatļautām darbībām.

3.

Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz papildu drošības noteikumiem par šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumiem ir izklāstīti atsevišķā lēmumā.”


Top