EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0648

Komisijas Regula (EK) Nr. 648/2009 ( 2009. gada 23. jūlijs ), ar ko nosaka galīgo atbalsta summu par žāvētu rupjo lopbarību 2008./2009. tirdzniecības gadam

OJ L 192, 24.7.2009, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/648/oj

24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 648/2009

(2009. gada 23. jūlijs),

ar ko nosaka galīgo atbalsta summu par žāvētu rupjo lopbarību 2008./2009. tirdzniecības gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 90. panta c) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 88. panta 1. punktā ir noteikta atbalsta summa, kura jāpārskaita pārstrādes uzņēmumiem par žāvētu rupjo lopbarību, nepārsniedzot maksimālo garantēto daudzumu, kas noteikts minētās regulas 89. pantā.

(2)

Saskaņā ar 33. panta 1. punkta otro daļu Komisijas 2005. gada 7. marta Regulā (EK) Nr. 382/2005, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju (2), dalībvalstis Komisijai ir paziņojušas žāvētās rupjās lopbarības daudzumus, par kuriem tiesības uz atbalstu atzītas 2008./2009. tirdzniecības gada laikā. No iesniegtās informācijas izriet, ka maksimālais garantētais daudzums žāvētai rupjajai lopbarībai nav pārsniegts.

(3)

Tādējādi atbalsta summa par žāvētu rupjo lopbarību ir 33 EUR par tonnu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 88. panta 1. punktu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Galīgā atbalsta summa par žāvētu rupjo lopbarību 2008./2009. tirdzniecības gadam ir 33 EUR par tonnu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 61, 8.3.2005., 4. lpp.


Top