EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0383

2009/383/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 14. maijs ), ar ko aptur galīgos antidempinga maksājumus, kas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes glifosāta importam noteikti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/2004

OV L 120, 15.5.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/383/oj

15.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 14. maijs),

ar ko aptur galīgos antidempinga maksājumus, kas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes glifosāta importam noteikti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/2004

(2009/383/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 14. panta 4. punktu,

pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

(1)

Pēc izmeklēšanas, kas notika saskaņā ar pamatregulas (“pārskatīšanas izmeklēšana”) 11. panta 2. punktu, Padome ar Regulu (EK) Nr. 1683/2004 (2) noteica galīgu antidempinga maksājumu glifosāta importam, kā izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā un ko patlaban klasificē ar KN kodu ex 2931 00 95 (Taric kods 2931009582) un ex 3808 93 27 (Taric kods 3808932719) (attiecīgais ražojums), kurš tika piemērots arī glifosāta importam, kas sūtīts no Malaizijas (par izcelsmes valsti deklarācijā uzrādot vai neuzrādot Malaiziju) (Taric kods 2931009581 un 3808932711), izņemot to, ko ražojis Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaizija (Taric papildkods A 309) un kas attiecināts uz glifosāta importu, kas sūtīts no Taivānas (par izcelsmes valsti deklarācijā uzrādot vai neuzrādot Taivānu) (Taric kods 2931009581 un 3808932711), izņemot to, ko ražojis Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taivāna (Taric papildkods A 310). Antidempinga maksājuma likme ir 29,9 %.

(2)

Attiecīgā ražojuma lietotāju un izplatītāju apvienība AUDACE iesniedza informāciju par tirgus apstākļu izmaiņām, kas notika pēc pārskatīšanas izmeklēšanas perioda (t. i., no 2002. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim) beigām, un apgalvoja, ka šīs izmaiņas attaisnotu spēkā esošo pasākumu apturēšanu saskaņā ar pamatregulas 14. panta 4. punktu. Tāpēc Komisija pārbaudīja, vai šāda apturēšana ir pamatota.

B.   PAMATOJUMS

(3)

Pamatregulas 14. panta 4. punktā noteikts, ka Kopienas interesēs antidempinga pasākumus var apturēt, ja tirgus apstākļi uz laiku ir mainījušies tādā apmērā, ka nav domājams, ka, apturot pasākumus, atkal tiks nodarīts kaitējums, un ar noteikumu, ka Kopienas ražošanas nozarei ir bijusi iespēja iesniegt apsvērumus un šie apsvērumi ir ņemti vērā. Turklāt 14. panta 4. punktā noteikts, ka attiecīgos antidempinga pasākumus var atjaunot jebkurā laikā, ja apturēšanas iemesls vairs nepastāv.

(4)

Attiecībā uz Kopienas ražošanas nozari tika norādīts, ka tās stāvoklis uzlabojās līdz 2008. gada pirmajam pusgadam. ES tirgū ievērojami samazinājās cenas, būtiski palielinājās pārdevumi un to vērtība, ražošanas izmaksas bija salīdzinoši stabilas, tāpēc palielinājās peļņa, kas izteikta procentos no apgrozījuma. To, ka šī tendence ir labvēlīga, apstiprina nesenie rādītāji par lielāko Kopienas ražošanas nozares ražotāju, kas pārstāv Kopienas ražošanas nozares produkcijas un pārdevumu lielāko daļu. Pamatojoties uz patlaban pieejamo informāciju par tirgu, nav gaidāms, ka šis stāvoklis būtiski mainīsies gadījumā, ja pasākumi tiks apturēti.

(5)

Kopienas ražošanas nozare apstiprināja, ka pašlaik nozares cenas ES tirgū kopumā nav mainījušās, kaut gan eksporta cenas no Ķīnas Tautas Republikas ir ievērojami samazinājušās kopš 2008. gada jūlija.

(6)

Ķīnas Tautas Republikā ražošanas jaudas un saražotā daudzuma kāpums varēja nelabvēlīgi ietekmēt ES glifosāta cenas vidējā un ilgākā termiņā. Tomēr aktuālā informācija atklāj, ka, gaidāms, ka šo ietekmi lielā mērā neitralizēs augošs globāls pieprasījums.

(7)

Nav konstatēti fakti, kas norādītu, ka apturēšana varētu būt pretrunā Kopienas interesēm.

(8)

Ņemot vērā to, ka tirgus apstākļu izmaiņas ir pārejošas, un īpaši Kopienas pašreizējo cenu līmeni, kā arī to, ka pašlaik Kopienas ražošanas nozarei ir augsts peļņas līmenis, lai gan Ķīnas Tautas Republikas eksporta cenas samazinās, secina, ka kaitējums, kas saistīts ar attiecīgo ražojuma importu, kura izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, visticamāk, neatsāksies, ja pasākumi tiks apturēti. Tāpēc uz deviņiem mēnešiem ierosina apturēt spēkā esošos pasākumus saskaņā ar pamatregulas 14. panta 4. punktu.

C.   APSPRIEŠANĀS AR KOPIENAS RAŽOŠANAS NOZARI

(9)

Ievērojot pamatregulas 14. panta 4. punktu, Komisija informēja Kopienas ražošanas nozari, ka plāno apturēt spēkā esošos antidempinga pasākumus. Kopienas ražošanas nozarei tika dota iespēja sniegt komentārus, un tās komentāri tika ņemti vērā.

D.   SECINĀJUMS

(10)

Tāpēc Komisija uzskata, ka attiecīgajam ražojumam noteiktā antidempinga maksājuma apturēšana atbilst visām prasībām saskaņā ar pamatregulas 14. panta 4. punktu. Līdz ar to antidempinga maksājums, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1683/2004, jāaptur uz deviņiem mēnešiem.

(11)

Ja vēlāk mainās situācija, kas izraisīja atcelšanu, Komisija var atkal piemērot antidempinga pasākumus, nekavējoties atceļot antidempinga maksājumu atbrīvojumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo galīgais antidempinga maksājums, kas ar Regulu (EK) Nr. 1683/2004 piemērots glifosāta importam, kuru klasificē ar KN kodu ex 2931 00 95 (Taric kods 2931009582) un ex 3808 93 27 (Taric kods 3808932719) un kura izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, kurš tika piemērots arī glifosāta importam, kas sūtīts no Malaizijas (par izcelsmes valsti deklarācijā uzrādot vai neuzrādot Malaiziju) (Taric kods 2931009581 un 3808932711), izņemot to, kas ražojis Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaizija (Taric papildkods A 309), un kurš tika piemērots uz glifosāta importu, kas sūtīts no Taivānas (par izcelsmes valsti deklarācijā uzrādot vai neuzrādot Taivānu) (Taric kods 2931009581 un 3808932711), izņemot to, ko ražojis Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taivāna (Taric papildkods A 310), tiek apturēts uz deviņiem mēnešiem.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 14. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Catherine ASHTON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 303, 30.9.2004., 1. lpp.


Top