EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0289

2009/289/EK: Padomes Lēmums ( 2009. gada 20. janvāris ) par savstarpējās palīdzības piešķiršanu Latvijai

OJ L 79, 25.3.2009, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/289/oj

25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/37


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 20. janvāris)

par savstarpējās palīdzības piešķiršanu Latvijai

(2009/289/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 119. pantu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un finanšu komiteju (EFK),

tā kā:

(1)

Sakarā ar ļoti liela ārējā finansējuma nepieciešamību Latvijas kapitāla un finanšu tirgi pēdējā laikā ir saskārušies ar problēmām, kas saistītas ar tirgus attieksmes vispārēju pasliktināšanos un pieaugošajām bažām par Latvijas ekonomikas stāvokli, ņemot vērā lielo nesabalansētību starp ievērojamo ārējo deficītu un ļoti lielo ārējo parādu, valsts finanšu pasliktināšanos un augstus izmaksu līmeņus, kā arī cenu inflāciju. Latvijas banku sektorā ir radušās nopietnas likviditātes un uzticības problēmas. Ārvalstu valūtu rezervju līmenis ir samazinājies, jo centrālā banka ir veikusi intervenci, lai saglabātu valsts valūtas piesaistes kursu.

(2)

Padome regulāri pārskata Latvijas īstenoto ekonomikas politiku, jo īpaši Latvijas konverģences programmas un valsts reformu programmas kontekstā, kā arī konverģences ziņojumu kontekstā.

(3)

Ir novērtēts, ka Latvijas kopējās ārējā finansējuma vajadzības līdz 2011. gada pirmajam ceturksnim ir EUR 7,5 miljardi.

(4)

Latvijas iestādes no ES un citām starptautiskām finanšu iestādēm un citām valstīm ir pieprasījušas ievērojamu finansiālo palīdzību, lai atbalstītu maksājumu bilances ilgtspējīgumu.

(5)

Latvijas maksājumu bilance ir nopietni apdraudēta, tāpēc ir pamatota savstarpējā palīdzība, kuru steidzamā kārtā piešķir Kopiena. Turklāt, ņemot vērā jautājuma steidzamību, ir obligāti jāpiešķir atkāpe no sešu nedēļu termiņa, kas minēts I punkta 3. apakšpunktā Protokolā par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem.

(6)

Finanšu palīdzības paketi nodrošinātu ar nosacījumu, ka Latvijas iestādes stingri apņemas īstenot plašu fiskālās, finanšu sistēmas un strukturālo reformu programmu, lai veicinātu nepieciešamās ārējās un iekšējās korekcijas ar mērķi stabilizēt ekonomiku un atjaunot ticību ekonomikas politikai. Sadarbībā ar EFK Komisija regulāri un rūpīgi pārbaudīs, vai tiek pilnībā ievēroti ekonomikas politikas nosacījumi, saskaņā ar kuriem palīdzību piešķir,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopiena piešķir Latvijai savstarpēju palīdzību.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 20. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KALOUSEK


Top