EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1246

Komisijas Regula (EK) Nr. 1246/2008 ( 2008. gada 12. decembris ), ar ko groza 23. panta 2. punktu un II un III pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 479/2008 attiecībā uz vīna tirgus kopējās organizācijas finanšu pārvedumu lauku attīstībai

OJ L 335, 13.12.2008, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; Iesaist. atcelta ar 20090506

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1246/oj

13.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1246/2008

(2008. gada 12. decembris),

ar ko groza 23. panta 2. punktu un II un III pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 479/2008 attiecībā uz vīna tirgus kopējās organizācijas finanšu pārvedumu lauku attīstībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999 (1), un jo īpaši tās 23. panta 3. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Slovēnija un Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai par finanšu pārvedumu no budžeta atbalsta programmām uz budžetu lauku attīstībai.

(2)

Tādēļ ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 479/2008 23. panta 2. punkts, kā arī tās II un III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 479/2008 groza šādi.

1)

Regulas 23. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Attiecīgajos kalendārajos gados būs pieejamas šādas summas:

2009. gadā – 40,66 miljoni euro,

2010. gadā – 82,11 miljoni euro,

no 2011. gada un turpmāk – 122,61 miljons euro.”

2)

Regulas II un III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

II PIELIKUMS

BUDŽETS ATBALSTA PROGRAMMĀM

(minētas 8. panta 1. punktā)

(summa tūkstošos euro)

Budžeta gads

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

No 2014. gada un turpmāk

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

III PIELIKUMS

BUDŽETA PIEŠĶĪRUMS LAUKU ATTĪSTĪBAI

(23. panta 3. punkts)

(summa tūkstošos euro)

Budžeta gads

2009. g.

2010. g.

No 2011. gada un turpmāk

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumā Itālijai noteiktās maksimāli pieļaujamās summas attiecībā uz 2008., 2009. un 2010. gadu ir samazinātas par 20 miljoniem euro, un šīs summas ir iekļautas Itālijas budžetā 2009., 2010. un 2011. budžeta gadam, kā norādīts šajā tabulā.


Top