EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0899

2008/899/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 2. decembris ), ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas sakarā ar antidempinga procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citronskābes importu

OJ L 323, 3.12.2008, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 263 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 22/01/2015; Atcelts ar 32015D0087 . Latest consolidated version: 09/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/899/oj

3.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 323/62


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 2. decembris),

ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas sakarā ar antidempinga procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citronskābes importu

(2008/899/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”) un jo īpaši tās 8. un 9. pantu,

apspriedusies ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

(1)

Komisija ar Regulu (EK) Nr. 488/2008 (2) noteica pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) izcelsmes citronskābes importam Kopienā.

(2)

Pēc pagaidu antidempinga pasākumu noteikšanas Komisija turpināja izmeklēšanu par dempingu, kaitējumu un Kopienas interesēm. Izmeklēšanas galīgie konstatējumi un secinājumi ir izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 1193/2008 (3), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē ĶTR izcelsmes citronskābes importam noteikto pagaidu maksājumu.

(3)

Izmeklēšanā tika apstiprināti pagaidu konstatējumi par kaitējumu, ko rada ĶTR izcelsmes citronskābas imports par dempinga cenām.

B.   SAISTĪBAS

(4)

Pēc pagaidu antidempinga pasākumu pieņemšanas seši ĶTR ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, proti, Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry un Weifang Ensign Industry, piedāvāja cenu saistības saskaņā ar pamatregulas 8. panta 1. punktu. Minētajās saistībās ražotāji eksportētāji piedāvāja pārdot attiecīgo izstrādājumu par tādu cenu vai lielāku cenu, kas novērstu dempinga kaitīgo ietekmi. Katrs ražotājs eksportētājs ir piedāvājis vienu minimālo importa cenu visiem dažādiem izstrādājuma veidiem, lai ierobežotu pasākumu apiešanas risku.

(5)

Turklāt piedāvājumi ietver minimālās cenas indeksāciju, ņemot vērā, ka attiecīgā izstrādājuma cenas ievērojami svārstās, konkrētāk, pēc izmeklēšanas perioda tās būtiski palielinājās. Indeksāciju veic saskaņā ar starptautiskajām publiskajām graudu cenām (svarīgākā izejviela, ko izmanto ražotāji eksportētāji). Tomēr ražotāji eksportētāji piedāvāja noteikt minimālās cenas vismaz tādā līmenī, kas nerada kaitējumu, pat tad, ja saskaņā ar indeksāciju cenu līmenis būtu zemāks.

(6)

Uzņēmums Laiwu Taihe Biochemistry, kuram piešķīra tirgus ekonomikas režīmu, piedāvāja aprēķināt tā minimālo cenu, balstoties uz izmeklēšanā noteikto normālo vērtību.

(7)

Turklāt, lai samazinātu cenu pārkāpumu risku, ko rada cenu šķērskompensācija, pirmkārt, ražotāji eksportētāji piedāvāja ziņot par visiem pārdevumiem ārpus ES tiem klientiem, kuru organizācija vai struktūra ir starptautiska, ja ražotājs eksportētājs pārdod izstrādājumu attiecīgajam klientam ārpus ES. Otrkārt, ražotāji eksportētāji piekrita ievērot konkrētu cenu režīmu saistībā ar minētajiem pārdevumiem ārpus ES.

(8)

Ražotāji eksportētāji arī regulāri sniegs Komisijai sīku informāciju par viņu veikto eksportu uz Kopienu, un tas nozīmē, ka Komisija varēs efektīvi uzraudzīt saistību izpildi.

(9)

Turklāt China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (“CCCMC”) pievienojas 4. apsvērumā minētajiem sešiem uzņēmumiem, tādējādi CCCMC aktīvi uzraudzīs saistību ievērošanu. Tāpēc Komisija uzskata, ka saistību apiešanas risks ir ierobežots.

(10)

Pēc piedāvāto saistību atklāšanas Kopienas ražošanas nozare iebilda pret piedāvātajām saistībām. Kopienas ražošanas nozare apgalvoja, ka indeksācija, kura balstās uz graudu cenām, nav atbilstošs paņēmiens, jo izmaksas veido arī citi svarīgi mainīgie faktori, un ierosināja veikt indeksāciju, balstoties uz izejvielu un enerģijas cenām. Attiecībā uz Kopienas ražošanas nozares ierosinājumu veikt indeksāciju, balstoties arī uz enerģijas cenām, tika konstatēts, ka enerģijas cenas nav svarīgākais izmaksu faktors. Turklāt šajā gadījumā nebūtu skaidra indeksācijas pamata, jo vajadzīgo enerģiju var ražot no dažādiem avotiem, piemēram, oglēm, dabasgāzes vai elektrības.

(11)

Turklāt Kopienas ražošanas nozare apgalvoja, ka pastāv liels šķērskompensācijas risks, t. i., izstrādājumu, uz kuru attiecas saistības, var pārdot vieniem un tiem pašiem klientiem ārpus Eiropas Kopienas par mākslīgi zemām cenām, lai kompensētu minimālās cenas Eiropas Kopienā, jo ražotāji eksportētāji pārdod izstrādājumu, uz kuru attiecas saistības, starptautiskajiem uzņēmumiem. Attiecībā uz minēto, tika konstatēts, ka lielāko daļu uzņēmumu eksporta uz Eiropas Kopienu pārdod tirgotājiem nevis starptautiskajiem uzņēmumiem. Neatkarīgi no iepriekšminētā un lai turpmāk samazinātu atlikušo šķērskompensācijas risku saistībā ar dažiem uzņēmumiem, priekšlikumos ir ietvertas šķērskompensācijas klauzulas attiecībā uz attiecīgo uzņēmumu pārdevumiem tiem klientiem Eiropas Kopienā, kuru organizācija vai struktūra ir starptautiska. Minētās klauzulas ievērojami mazina šķērskompensācijas risku.

(12)

Ņemot vērā iepriekšminēto, ražotāju eksportētāju piedāvātās saistības ir pieņemamas.

(13)

Lai Komisija varētu efektīvi uzraudzīt to, kā uzņēmums ievēro saistības, kad attiecīgajam muitas dienestam tiek iesniegts pieprasījums par laišanu brīvā apgrozībā, atbrīvojumu no antidempinga maksājuma piešķir ar nosacījumu, ka i) ir iesniegts saistību faktūrrēķins, kurā norādīta vismaz Padomes Regulas (EK) Nr. 1193/2008 pielikumā minētā informācija; ii) importētos izstrādājumus ir ražojis, nosūtījis un par tiem izrakstījis rēķinu minētais uzņēmums pirmajam neatkarīgajam klientam Kopienā; un iii) muitā deklarētās un uzrādītās preces precīzi atbilst aprakstam saistību faktūrrēķinā. Ja šāds faktūrrēķins netiek iesniegts vai tas neatbilst muitā uzrādītajiem izstrādājumiem, ir jāmaksā attiecīgais antidempinga maksājums.

(14)

Lai papildus nodrošinātu saistību ievērošanu, importētājiem ar minēto Padomes regulu ir darīts zināms, ka minētajā regulā paredzēto nosacījumu neizpilde vai tas, ka Komisija atsauc saistību pieņemšanu, var par attiecīgajiem darījumiem radīt muitas parādu.

(15)

Saistību pārkāpuma vai atsaukšanas gadījumā vai tad, ja Komisija atsauc pieņemtās saistības, saskaņā ar pamatregulas 8. panta 9. punktu automātiski piemēro pamatregulas 9. panta 4. punktā noteikto antidempinga maksājumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo pieņem saistības, kuras piedāvā turpmāk minētie ražotāji eksportētāji un China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters saistībā ar antidempinga procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citronskābes importu.

Valsts

Uzņēmums

TARIC papildu kods

Ķīnas Tautas Republika

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73 Daqing Road, Bengbu City, 233010, Anhui Province

A874

Ražo RZBC Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province un pārdod saistīts tirdzniecībās uzņēmums RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A926

Ražo RZBC (Juxian) Co., Ltd – West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province un pārdod saistīts tirdzniecībās uzņēmums RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A927

TTCA Co., Ltd – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, Shandong Province

A882

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Catherine ASHTON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 143, 3.6.2008., 13. lpp.

(3)  Sk. šo 1 lpp. OV.


Top