EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1136

Komisijas Regula (EK) Nr. 1136/2008 ( 2008. gada 17. novembris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

OJ L 307, 18.11.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 279 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; Atcelts ar 32013R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1136/oj

18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1136/2008

(2008. gada 17. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kas izveidots GATT XXIV.6 sarunu nobeigumā (1), un jo īpaši tās 1. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 810/2008 (2) autentiskuma sertifikātiem jābūt izsniegtiem pirms liellopu un teļa gaļas importēšanas Kopienā. Eksportētājvalstu iestāžu saraksts, kuras drīkst izsniegt šos sertifikātus, ir pievienots minētajai regulai.

(2)

Paragvaja ir mainījusi autentiskuma sertifikātu izsniedzējiestādes nosaukumu. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2008 7. panta 2. punktu attiecīgi jāgroza minētās regulas II pielikumā iekļautais saraksts.

(3)

Lai novērstu to, ka nesen izsniegtos autentiskuma sertifikātos minētās iestādes nosaukums neatbilst Regulā (EK) Nr. 810/2008 norādītajam nosaukumam, grozījumus minētajā regulā piemēro no 2008. gada 1. jūlija – datuma, kurā sākās pašreizējais tarifu kvotas gads. Attiecībā uz iepriekšējo tarifu kvotas gadu, kas beidzās 2008. gada 30. jūnijā, Komisija nesaņēma informāciju par Paragvajas kompetento iestāžu izsniegtajiem autentiskuma sertifikātiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 810/2008 II pielikumā ierakstu attiecībā uz Paragvajas izsniedzējiestādi aizstāj ar šādu ierakstu:

“—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 219, 14.2.2008., 3. lpp.


Top