EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0844

Padomes Kopējā nostāja 2008/844/KĀDP ( 2008. gada 10. novembris ), ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

OJ L 300, 11.11.2008, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/04/2009; Atcelts ar 32009E0314

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/844/oj

11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/56


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2008/844/KĀDP

(2008. gada 10. novembris),

ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

2006. gada 10. aprīlī Padome pieņēma Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām un ar kuru atceļ Padomes Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP (1).

(2)

2008. gada 13. oktobrī Padome vienojās, ka Kopējā nostājā 2006/276/KĀDP noteikto drošības pasākumu piemērošana jāpagarina par 12 mēnešiem. Vienlaikus Padome nolēma, ka uzturēšanās aizliegumi dažām Baltkrievijas amatpersonām, izņemot personas, kas saistītas ar personu pazušanu 1999.–2000. gadā, un Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, nebūtu jāpiemēro sešus mēnešus ar iespēju pārskatīt, lai sekmētu dialogu ar Baltkrievijas iestādēm un pieņemtu pasākumus demokrātijas un cilvēktiesību stiprināšanai.

(3)

Iepriekšminētā sešu mēnešu laikposma beigās Padome vēlreiz izskatīs situāciju Baltkrievijā un izvērtēs Baltkrievijas iestāžu gūtos panākumus vēlēšanu kodeksa reformēšanā, lai to saskaņotu ar attiecībā uz EDSO uzņemtām saistībām un ar citiem starptautiskiem standartiem demokrātisku vēlēšanu jomā. Padome arī novērtēs jebkādas citas darbības, lai stiprinātu demokrātisku vērtību, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, ietverot vārda un preses brīvību, pulcēšanās brīvību, politiskās biedrošanās brīvību un tiesiskumu. Padome vajadzības gadījumā var nolemt piemērot uzturēšanās aizliegumus ātrāk, ņemot vērā Baltkrievijas iestāžu rīcību demokrātijas un cilvēktiesību jomā.

(4)

Būtu jāatceļ Padomes Kopējā nostāja 2008/288/KĀDP (2008. gada 7. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret dažām Baltkrievijas amatpersonām līdz 2009. gada 10. aprīlim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP pagarina līdz 2009. gada 13. oktobrim.

2. pants

1.   Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto pasākumu piemērošanu attiecībā uz Yuri Nikolaevich PODOBED kungu aptur līdz 2009. gada 13. aprīlim.

2.   Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto pasākumu piemērošanu aptur līdz 2009. gada 13. aprīlim.

3. pants

Līdz 2009. gada 13. aprīlim vēlreiz izskata šo kopējo nostāju, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā.

4. pants

Ar šo ir atcelta Kopējā nostāja 2008/288/KĀDP.

5. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 101, 11.4.2006., 5. lpp.


Top