EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0674

2008/674/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 13. augusts ), ar kuru groza Lēmumu 2007/683/EK, ar ko apstiprina plānu klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām konkrētos Ungārijas apgabalos (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4321)

OJ L 220, 15.8.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/674/oj

15.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 220/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 13. augusts),

ar kuru groza Lēmumu 2007/683/EK, ar ko apstiprina plānu klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām konkrētos Ungārijas apgabalos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4321)

(Autentisks ir tikai teksts ungāru valodā)

(2008/674/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2007/683/EK (2) ir apstiprināts plāns, ko Ungārija iesniedza 2007. gada 11. jūlijā un kas paredzēts klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām tajos dalībvalsts apgabalos, kas minēti lēmuma pielikumā.

(2)

Ungārija ir informējusi Komisiju par stāvokļa izmaiņām saistībā ar klasisko cūku mēri savvaļas cūkām minētajā dalībvalstī. Ņemot vērā pieejamo epidemioloģisko informāciju, savvaļas cūku klasiskā cūku mēra izplatības apkarošanas plāna pasākumos jāiekļauj atsevišķas Heves apgabala daļas un Borsod-Abaúj-Zemplén apgabals.

(3)

Kopienas tiesību aktu pārskatāmības labad Lēmuma 2007/683/EK pielikums jāaizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2007/683/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/683/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Ungārijas Republikai.

Briselē, 2008. gada 13. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/729/EK (OV L 294, 13.11.2007., 26. lpp.).

(2)  OV L 281, 25.10.2007., 27. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/159/EK (OV L 51, 26.2.2008., 21. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Apgabali, kuros jāīsteno plāns klasiskā cūku mēra izplatības apkarošanai savvaļas cūku vidū

Nógrád apgabala teritorija un Peštas apgabala teritorija, kas atrodas uz ziemeļiem un uz austrumiem no Donavas, uz dienvidiem no Slovākijas robežas, uz rietumiem no Nógrád apgabala robežas un uz ziemeļiem no autoceļa E 71, Heves apgabala teritorija, kas atrodas uz austrumiem no Nógrád apgabala robežas, uz dienvidiem un rietumiem no Borsod-Abaúj-Zemplén apgabala robežas un uz ziemeļiem no autoceļa E 71, un Borsod-Abaúj-Zemplén apgabala teritorija, kas atrodas uz dienvidiem no Slovākijas robežas, uz austrumiem no Heves apgabala robežas, uz ziemeļiem un rietumiem no autoceļa E 71, uz dienvidiem no galvenā ceļa Nr. 37 (teritorija starp autoceļu E 71 un galveno ceļu Nr. 26) un uz rietumiem no galvenā ceļa Nr. 26.”


Top