EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0673

2008/673/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 13. augusts), ar ko groza Lēmumu 2005/928/EK par 169,4–169,8125 MHz frekvenču joslas saskaņošanu Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4311) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 220, 15.8.2008, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 237 - 237

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2013; Atcelts ar 32013D0752

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/673/oj

15.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 220/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 13. augusts),

ar ko groza Lēmumu 2005/928/EK par 169,4–169,8125 MHz frekvenču joslas saskaņošanu Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4311)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/673/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2005/928/EK (2) harmonizē 169,4–169,8125 MHz frekvenču joslu Kopienā.

(2)

Lēmuma 2005/928/EK pielikumā ietvertajā frekvenču plānā raksturots kanāla rastrs, kas jāievēro dažādiem lietojumiem, kuri darbojas atbilstīgi minētajā lēmumā noteiktajiem nosacījumiem. Šāds kanāla rastrs izveidots, lai ļautu nodrošināt saderību un vienkāršotu šajās frekvenču joslās atļauto lietojumu līdzāspastāvēšanu.

(3)

Frekvenču plānā 169,4000–169,4750 MHz frekvenču joslā noteiktais kanāla rastrs ir 12,5 kHz, un 169,4875–169,5875 MHz frekvenču joslā noteiktais kanāla rastrs ir 50 kHz.

(4)

Pēc Lēmuma 2005/928/EK pieņemšanas minētajā lēmumā definēto tehnisko parametru turpmākajā izpētē atklājās, ka kanāla rastra prasības 169,4000–169,4750 MHz un 169,4875–169,5875 MHz frekvenču joslā, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, uzskatāmas par nepamatoti ierobežojošām. Atļaujot vairākas kanāla rastra izvēles iespējas, lietotājiem tiks nodrošināta lielāka elastība, izvēloties optimālo joslas platumu līdz 50 kHz saskaņā ar konkrētu lietojumu kvalitātes prasībām.

(5)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference (CEPT) ir apstiprinājusi, ka šajās frekvenču joslās kanāla rastra izvēles iespējas var paplašināt un ka tas ir jāatļauj.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/928/EK. Kad šis lēmums būs grozīts, 169,4000–169,4750 MHz un 169,4875–169,5875 MHz frekvenču joslā būs atļauti kanāli līdz 50 kHz.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2005/928/EK groza šādi.

1)

Pielikumā ietvertā frekvenču plāna 4. rindā kanāla rastra (kas izteikts kHz) skaitli “12,5” kanāliem 1a, 1b, 2a, 2b, 3a un 3b aizstāj ar “līdz 50 kHz”.

2)

Pielikumā ietvertā frekvenču plāna 4. rindā kanāla rastra (kas izteikts kHz) skaitli “50” kanāliem 4b+5+6a un 6b+7+8a aizstāj ar “līdz 50 kHz”.

2. pants

Lēmuma 1. pantu piemēro no 2008. gada 31. oktobra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 13. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 344, 27.12.2005., 47. lpp.


Top