EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0524

Komisijas Regula (EK) Nr. 524/2008 ( 2008. gada 11. jūnijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanai, attiecībā uz termiņu, kādā jāizmanto jauniem rūpnieciskiem mērķiem piešķirtais vīna spirts

OV L 153, 12.6.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; Iesaist. atcelta ar 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/524/oj

12.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 524/2008

(2008. gada 11. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanai, attiecībā uz termiņu, kādā jāizmanto jauniem rūpnieciskiem mērķiem piešķirtais vīna spirts

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 33. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai, attiecībā uz tirgus mehānismiem (2), inter alia, ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā realizēt spirta krājumus, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27., 28. un 30. pantu iegūti destilācijas procesā un ir intervences iestāžu rīcībā.

(2)

Saskaņā ar 80. pantu Regulā (EK) Nr. 1623/2000 ir uzsākta konkursa procedūra vīna spirta izmantošanai jauniem rūpnieciskiem mērķiem, lai samazinātu Kopienas vīna spirta krājumus un ļautu Kopienā īstenot nelielus rūpnieciskus projektus vai pārstrādāt šādu spirtu produktos, kas paredzēti eksportam rūpnieciskiem mērķiem.

(3)

Ņemot vērā 2006. gadā pārdoto ievērojamo spirta daudzumu, kas izmantots jauniem rūpnieciskiem mērķiem, Regulas (EK) Nr. 1623/2000 85. panta 5. punktā paredzētais divu gadu termiņš, kura laikā veiksmīgie pretendenti var izmantot spirtu, ir pārāk īss, un tas jāpagarina par vienu gadu.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1623/2000.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1623/2000 85. pantā 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu.

“5.   Spirts pilnībā jāizmanto trīs gadu laikā pēc pirmās izņemšanas.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1433/2007 (OV L 320, 6.12.2007., 18. lpp.).


Top