EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0379

Komisijas Regula (EK) Nr. 379/2008 ( 2008. gada 25. aprīlis ), ar ko nosaka dažu piena produktu eksporta atļauju piešķiršanu eksportam uz Dominikānas Republiku saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1282/2006 29. pantā minētajām kvotām

OJ L 114, 26.4.2008, p. 87–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/379/oj

26.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/87


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 379/2008

(2008. gada 25. aprīlis),

ar ko nosaka dažu piena produktu eksporta atļauju piešķiršanu eksportam uz Dominikānas Republiku saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1282/2006 29. pantā minētajām kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1),

saskaņā ar Komisijas 2006. gada 17. augusta Regulu (EK) Nr. 1282/2006, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (2), un jo īpaši tās 33. panta 2. punktu,

tā kā:

Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļa nosaka dažu piena produktu eksporta atļauju piešķiršanas kārtību eksportam uz Dominikānas Republiku saskaņā ar šai valstij piešķirtajām kvotām. 2008./2009. gada kvotām iesniegtajos pieteikumos pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu. Tādēļ pieprasītajiem apjomiem būtu jānosaka piešķīruma koeficienti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam iesniegtajos eksporta atļauju pieteikumos pieprasīto daudzumu produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1282/2006 29. panta 2. punktā, reizina ar šādiem piešķīruma koeficientiem:

0,699913 pieteikumiem, kas iesniegti par Regulas (EK) Nr. 1282/2006 30. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto kvotu daļu,

0,292810 pieteikumiem, kas iesniegti par Regulas (EK) Nr. 1282/2006 30. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kvotu daļu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 26. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 25. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1152/2007 (OV L 258, 4.10.2007., 3. lpp.). Regula (EK) Nr. 1255/1999 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.

(2)  OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 532/2007 (OV L 125, 15.5.2007., 7. lpp.).


Top