EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0301

Padomes Regula (EK) Nr. 301/2008 ( 2008. gada 17. marts), ar kuru pielāgo I pielikumu Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 97, 9.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Iesaist. atcelta ar 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

9.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/85


PADOMES REGULA (EK) Nr. 301/2008

(2008. gada 17. marts),

ar kuru pielāgo I pielikumu Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2003. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (1) izveido saskaņotu vispārīgu noteikumu sistēmu tādas oficiālās kontroles organizēšanai, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem.

(2)

Ņemot vērā jaunu dalībvalstu pievienošanos 2004. gadā, ir jāpapildina teritoriju saraksts Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā, lai ietvertu visas dalībvalstis.

(3)

Tādēļ atbilstīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 882/2004,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. maija attiecībā uz Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas teritorijām.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 17. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. JARC


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 180/2008 (OV L 56, 29.2.2008., 4. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

2. PANTA 15. PUNKTĀ MINĒTĀS TERITORIJAS

1.

Beļģijas Karalistes teritorija

2.

Bulgārijas Republikas teritorija

3.

Čehijas Republikas teritorija

4.

Dānijas Karalistes teritorija, izņemot Farēru salas un Grenlandi

5.

Vācijas Federatīvās Republikas teritorija

6.

Igaunijas Republikas teritorija

7.

Īrijas teritorija

8.

Grieķijas Republikas teritorija

9.

Spānijas Karalistes teritorija, izņemot Seūtu un Meliļu

10.

Francijas Republikas teritorija

11.

Itālijas Republikas teritorija

12.

Kipras Republikas teritorija

13.

Latvijas Republikas teritorija

14.

Lietuvas Republikas teritorija

15.

Luksemburgas Lielhercogistes teritorija

16.

Ungārijas Republikas teritorija

17.

Maltas Republikas teritorija

18.

Nīderlandes Karalistes teritorija Eiropā

19.

Austrijas Republikas teritorija

20.

Polijas Republikas teritorija

21.

Portugāles Republikas teritorija

22.

Rumānijas teritorija

23.

Slovēnijas Republikas teritorija

24.

Slovākijas Republikas teritorija

25.

Somijas Republikas teritorija

26.

Zviedrijas Karalistes teritorija

27.

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes teritorija”


Top