Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0880

2007/880/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 20. decembris ), ar kuru Francijai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikas departamentos

OJ L 346, 29.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/880/oj

29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/15


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 20. decembris),

ar kuru Francijai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikas departamentos

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2007/880/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 18. panta 1. punktu, kas jālasa saistībā ar tās II pielikumu, Francijai tika atļauts Korsikā piemērot samazināto patēriņa nodokļa likmi. Šī atļauja tika piešķirta līdz 2006. gada 31. decembrim.

(2)

Francijas iestādes 2006. gada 16. oktobra vēstulē par energoresursu nodokli ir lūgušas atļauju piemērot samazinātu likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu, un turpināt līdzšinējo praksi, kas izveidojusies pēc iepriekšminētās atkāpes piešķiršanas; Francijas iestādes lūdza piešķirt šo atļauju, pirms ir beidzies minētās atkāpes piemērošanas termiņš. Samazinājuma apjoms ir EUR 1 par hektolitru. Atļauja tiek lūgta laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Korsikā degvielas uzpildes staciju apgāde ar bezsvina degvielu papildu izdevumu dēļ ir ievērojami dārgāka nekā kontinentā, un attiecīgi degvielas galīgās cenas ir par 4 līdz 7 EUR/hl augstākas nekā kontinentā.

(3)

Samazinot bezsvina benzīna nodokli, ko maksā Korsikas patērētāji, kontinentālās Francijas un Korsikas patērētājiem tiek radīti daudzmaz līdzīgi apstākļi. Tādēļ šim pasākumam ir reģionālās un kohēzijas politikas mērķi.

(4)

Ir paredzēta vienīgi tāda nodokļa samazināšana, kāda ir vajadzīga, lai ņemtu vērā papildu izmaksas, kas Korsikas patērētājiem radušās saistībā ar degvielas pārvadāšanu un sadali.

(5)

Nodokļa galīgais līmenis atbilst Direktīvā 2003/96/EK paredzētajam un pašlaik spēkā esošajam minimālajam līmenim EUR 359 par 1 000 litriem (jeb 35,90 EUR/hl). Šī atbilstība tiek nodrošināta arī tad, ja ņem vērā atļauju, kas piešķirta ar Padomes Lēmumu 2005/767/EK (2), kura iedarbība var pārklāties ar šā lēmuma iedarbību.

(6)

Ņemot vērā gan to, ka pasākumu piemēros nomaļos departamentos, kuri atrodas uz salas, gan arī to, ka tarifa samazinājums ir neliels (tarifs joprojām ir daudz augstāks nekā Kopienas minimālais tarifs), šis pasākumus neradīs problēmas saistībā ar to, ka citu departamentu patērētāji brauktu uz Korsiku iegādāties degvielu, uzskatot, ka tās cena izdevīga.

(7)

Attiecīgi šis pasākums ir pieņemams no tāda viedokļa, ka tas neradīs traucējumus iekšējā tirgus normālā darbībā un ļaus nodrošināt godīgu konkurenci, turklāt tas nav pretrunā Kopienas vides, enerģētikas un transporta politikai.

(8)

Tādēļ saskaņā ar Direktīvas 2003/93/EK 19. panta 2. punktu Francijai būtu jāatļauj līdz 2012. gada 31. decembrim piemērot samazinātu nodokļa likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikā.

(9)

Būtu jānodrošina, lai šajā lēmumā paredzēto samazinājumu Francija varētu piemērot tādā veidā, lai nerastos juridiskais vakuums attiecībā pret regulējumu, kas bija spēkā līdz 2007. gada 1. janvārim, proti, attiecībā pret atkāpi, kura noteikta 18. pantā, kas jālasa saistībā ar Direktīvas 2003/96/EK II pielikumu. Tādēļ prasītā atļauja būtu jāpiešķir no 2007. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Francijai ir atļauts piemērot samazinātu nodokļu likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikas departamentos.

Lai nepieļautu pārmērīgu kompensāciju, samazinājuma apjoms nedrīkst būt lielāks par pārvadāšanas, uzglabāšanas un sadales papildu izmaksu apjomu; pārvadāšanas, uzglabāšanas un sadales izmaksas salīdzina ar attiecīgajām izmaksām kontinentālajā Francijā.

Attiecībā uz samazināto likmi ir jāievēro Direktīvā 2003/96/EK noteiktās saistības, konkrēti, minimālās likmes, kas norādītas 7. pantā.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2007. gada 1. janvāra, un tā darbība beidzas 2012. gada 31. decembrī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/75/EK (OV L 157, 30.4.2004., 100. lpp.).

(2)  OV L 290, 4.11.2005., 25. lpp.


Top