EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0926

2006/926/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 13. decembris ), ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu, ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6454) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 821–822 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 149 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 149 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; Iesaist. atcelta ar 32009D0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/926/oj

14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/52


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu, ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6454)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/926/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2001. gada 7. decembra Lēmumā 2001/881/EK, ar ko izstrādā to robežkontroles punktu sarakstu, kas ir apstiprināti veterinārajai kontrolei attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un atjaunina sīki izstrādātos noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, kas jāveic Komisijas ekspertiem (1), ir sniegts to robežkontroles punktu saraksts, kuros izdara veterinārās pārbaudes dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko no attiecīgā lēmuma pielikumā minētajām trešām valstīm ieved Kopienā (“robežkontroles punktu saraksts”).

(2)

Līdz ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, kas notiks 2007. gada 1. janvārī, notiks ievērojama kustība un pārmaiņas uz Kopienas robežām ar kaimiņos esošajām trešām valstīm.

(3)

Pēc šo divu valstu pievienošanās Ungārija vairs nebūs Kopienas sauszemes dienvidaustrumu robeža, un esošais sauszemes robežkontroles punkts un punkts Nagilakā uz Ungārijas – Rumānijas robežas, pār kuru pārvieto dzīvus dzīvniekus, zaudēs savu funkciju. Tas attiecīgi jāsvītro no robežkontroles punktu saraksta. Šī darbība ir veikta juridisko tehnisko pielāgojumu ietvaros, kas vajadzīgi sakarā ar paplašināšanos.

(4)

Turklāt arī Grieķijas robeža ar Bulgāriju vairs nebūs robeža ar trešo valsti, un esošie sauszemes robežkontroles punkti uz minētās robežas Ormenionā un Promohonā zaudēs savu funkciju. Tie attiecīgi jāsvītro no robežkontroles punktu saraksta. Šī darbība ir veikta juridisko tehnisko pielāgojumu ietvaros, kas vajadzīgi sakarā ar paplašināšanos.

(5)

Komisijas Pārtikas un veterinārijas birojs ir pārbaudījis visus ierosinātos jaunos punktus Bulgārijā un Rumānijā, kas izraudzīti par robežkontroles punktiem ar trešām valstīm, un punktus, kuri ir apmierinoši pabeigti, ir ieteicis Komisijai apstiprināt. Tāpēc minētie punkti ir jāiekļauj robežkontroles punktu sarakstā.

(6)

Tādēļ Lēmums 2001/881/EK ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2001/881/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro, tikai stājoties spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumam un no tā spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 326, 11.12.2001., 44. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/414/EK (OV L 164, 16.6.2006., 27. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2001/881/EK pielikumu groza šādi:

1)

Starp Beļģiju un Čehiju iekļauj šādu ierakstu attiecībā uz Bulgāriju:

“Valsts: Bulgārija


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC”

 

2)

Starp Portugāli un Slovēniju iekļauj šādu ierakstu attiecībā uz Rumāniju:

“Valsts: Rumānija


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Constanta North

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Constanta South-Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O”


Top