EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1790

Komisijas Regula (EK) Nr. 1790/2006 ( 2006. gada 5. decembris ), ar ko apstiprina darbības, kuras veic Turcijā, lai pirms svaigu augļu un dārzeņu ievešanas Eiropas Kopienā pārbaudītu to atbilstību attiecīgajiem tirdzniecības standartiem

OJ L 339, 6.12.2006, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 56 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 56 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Atcelts ar 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1790/oj

6.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 339/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1790/2006

(2006. gada 5. decembris),

ar ko apstiprina darbības, kuras veic Turcijā, lai pirms svaigu augļu un dārzeņu ievešanas Eiropas Kopienā pārbaudītu to atbilstību attiecīgajiem tirdzniecības standartiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 7. pantu Komisijas 2001. gada 12. jūnija Regulā (EK) Nr. 1148/2001 par atbilstības pārbaudēm attiecībā uz tirdzniecības standartiem, ko piemēro svaigiem augļiem un dārzeņiem (2), paredz apstiprināšanas nosacījumus kontroles darbībām, ko veic dažas trešās valstis, kuras to pieprasa pirms ievešanas Kopienā.

(2)

Turcijas iestādes nosūtīja Komisijai pieprasījumu apstiprināt tās kontroles darbības, kas veiktas Turcijas Ārējās tirdzniecības standartizācijas ģenerāldirektorāta uzraudzībā. Iesniegtajā lūgumā ir norādīts, ka iepriekš minētajai pārbaudes iestādei ir pārbaužu veikšanai nepieciešamais personāls, aprīkojums un iekārtas, ka tā izmanto metodes, kas ir līdzvērtīgas Regulas (EK) Nr. 1148/2001 9. pantā minētajām metodēm un ka no Turcijas uz Kopienu eksportētie svaigie augļi un dārzeņi atbilst Kopienas tirdzniecības standartiem.

(3)

Komisijai nosūtītā dalībvalstu informācija liecina, ka laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam svaigu augļu un dārzeņu imports no Turcijas neatbilda tirdzniecības standartiem tikai retos gadījumos.

(4)

Tādēļ Turcijas veiktās atbilstības pārbaudes ir jāapstiprina no dienas, kad īsteno administratīvās sadarbības procedūru, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 8. punktā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. pantu apstiprina tās svaigiem augļiem un dārzeņiem piemērojamās atbilstības pārbaudes attiecībā uz tirdzniecības standartiem, kuras Turcija ir veikusi pirms to ievešanas Kopienā.

2. pants

Sīkāki dati par Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā otrajā daļā noteiktajām oficiālajām iestādēm un inspekcijas iestādēm Turcijā ir norādīti šīs regulas I pielikumā.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 3. punkta otrajā daļā noteiktie sertifikāti, kas izsniegti pēc šīs Regulas 1. pantā minēto pārbaužu veikšanas, ir jāaizpilda atbilstoši šīs regulas II pielikumā norādītajam paraugam.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā stājas spēkā dienā, kad Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 8. punktā noteikto paziņojumu par administratīvās sadarbības izveidi starp Kopienu un Turciju publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 156, 13.6.2001., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 408/2003 (OV L 62, 6.3.2003., 8. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā minētā oficiālā iestāde

Ārējās tirdzniecības standartizācijas ģenerāldirektorāts

Ģenerāldirektors: Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Lauksaimniecības departamenta vadītāja: Çiğdem KILIÇKAYA

Adrese: İnönü Bulv.No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tālr: (90-312) 212 58 99

Fakss: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-pasts: kilickayac@dtm.gov.tr

Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā minētā inspekcijas iestāde:

Rietumu Anatolijas Reģionālais direktorāts

Ģenerāldirektors: Muzaffer ERTÜRK

Adrese: Gazi Bulv.No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tālr: (90-232) 483 40 26

Fakss: (90-232) 48 37 72

E-pasts: izmirbolge@dtm.gov.tr

Dienvidu Anatolijas Reģionālais direktorāts

Ģenerāldirektors: Şükrü ÇALIŞKAN

Adrese: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tālr: (90-324) 237 97 18

Fakss: (90-324) 237 19 59

E-pasts: mersinbolge@dtm.gov.tr

Dienvidaustrumu Anatolijas Reģionālais direktorāts

Ģenerāldirektors: M. Zihni DOĞAN

Adrese: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tālr: (90-342) 230 78 52

Fakss: (90-342) 221 21 44

E-pasts: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Marmora jūras Reģionālais direktorāts

Ģenerāldirektors: Çağatay ÖZTÜRK

Adrese: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tālr: (90-212) 454 08 20

Fakss: (90-212) 454 08 22

E-pasts: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Melnās jūras austrumu piekrastes Reģionālais direktorāts

Ģenerāldirektors: Ö. Naci GENÇTÜRK

Adrese: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tālr: (90-462) 230 19 82

Fakss: (90-462) 229 73 09

E-pasts: izmirbolge@dtm.gov.tr

Centrālās Anatolijas Reģionālais direktorāts

Ģenerāldirektors: Caner SOLMAZ

Adrese: Mithatpaşa Cad. Nr.: 18/4 Kızılay/Ankara

Tālr: (90-312) 430 61 08

Fakss: (90-312) 430 61 09

E-pasts: ankarabolge@dtm.gov.tr


II PIELIKUMS

Sertifikāta paraugs, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 3. punktā

Image


Top