EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0561

2006/561/EK: EK/Dānijas un Farēru salu Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2006 ( 2006. gada 13. jūlijs ), ar ko groza 1. protokola pielikuma I un II tabulu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses

OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1083–1084 (MT)
OJ L 221, 12.8.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/561/oj

12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/15


EK/DĀNIJAS UN FARĒRU SALU APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2006

(2006. gada 13. jūlijs),

ar ko groza 1. protokola pielikuma I un II tabulu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses

(2006/561/EK)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (1), turpmāk – “Nolīgums”, un jo īpaši tā 34. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nolīguma 1. protokola pielikumā precizēti muitas nodokļi un citi nosacījumi, kuri jāpiemēro tādu noteiktu zivju un zivsaimniecības produktu importam Kopienā, kuru izcelsme ir Farēru salās un kuri tiek ievesti no Farēru salām.

(2)

Atbilstīgi šim pielikumam Kopiena ir piešķīrusi tarifu koncesijas sagatavotām vai konservētām Farēru salu garnelēm, ziemeļgarnelēm un Norvēģijas omāriem, uz ko attiecas gada tarifu kvota 3 000 tonnu apjomā.

(3)

Farēru salu iestādes ir pieprasījušas palielināt līdz 6 000 tonnām Kopienas piešķirtās tarifu koncesijas sagatavotām vai konservētām garnelēm, ziemeļgarnelēm un Norvēģijas omāriem.

(4)

Ir pamatoti atļaut šādu palielinājumu laikposmā, ko nosaka atkarībā no kvotas izmantojuma pakāpes.

(5)

Atbilstīgi pielikumam Kopiena nav piešķīrusi nekādas koncesijas saldētām pikšām, kuru izcelsme ir Farēru salās un kuras tiek ievestas no Farēru salām.

(6)

Farēru salu iestādes ir pieprasījušas, lai saldētas pikšas pievieno to zivsaimniecības produktu sarakstam 1. protokola pielikuma I tabulā, kurus var ievest Kopienā, nemaksājot muitas nodokli.

(7)

Ir pamatoti iekļaut šajā tabulā saldētas pikšas,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma 1. protokola pielikuma I tabulu groza, iekļaujot šādu rindu:

“0303 72 00

Pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

0”

 

2. pants

Līguma 1. protokola pielikuma II tabulu groza šādi:

“1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem:

 

TK Nr. 4 (2)

4 000

1605 20

- garneļu un ziemeļgarneļu:

 

 

1605 20 10

- - hermētiskā tarā

0

 

 

- - citādi:

 

 

1605 20 91

- - - tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - citādi

0

 

ex 1605 40 00

- Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

0

 

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas.

Torshavnā, 2006. gada 13. jūlijā

Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Herluf SIGVALDSSON


(1)  OV L 53, 22.2.1997., 2. lpp.

(2)  2007. gadā gada apjoms ir 4 000 tonnu. No 2008. gada 1. janvāra ik gadu apjomu palielina par 1 000 tonnām līdz maksimālajam apjomam 6 000 tonnu ar noteikumu, ka vismaz 80 % no kopējā iepriekšējās kvotas apjoma ir izmantoti līdz attiecīgā gada 31. decembrim.”


Top