EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1222

Komisijas Regula (EK) Nr. 1222/2006 ( 2006. gada 11. augusts ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 944/2006, ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Itālijā

OJ L 221, 12.8.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 372–372 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 206 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 206 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1222/oj

12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1222/2006

(2006. gada 11. augusts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 944/2006, ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Itālijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punkta otrās daļas f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā to, ka vienlaikus tiek veikti vairāki destilēšanas pasākumi, Itālijas iestādes secinājušas, ka ne spirta destilācijas rūpnīcām, ne kontroles iestādēm nav nepieciešamās jaudas, lai nodrošinātu normālu destilēšanas norisi. Lai nodrošinātu Komisijas Regulā (EK) Nr. 944/2006 (2) paredzēto pasākumu efektivitāti, termiņš, kurā galda vīnu var nogādāt spirta destilācijas rūpnīcā, ir jāpagarina līdz 2007. gada 28. februārim un termiņš, kurā alkoholu var nogādāt intervences aģentūrā, ir jāpagarina līdz 2007. gada 31. maijam. Attiecībā uz noteiktos reģionos ražotu kvalitatīvu vīnu (nrrkv) termiņš, kurā vīnu var nogādāt spirta destilācijas rūpnīcā, ir jāpagarina līdz 2006. gada 15. septembrim un termiņš, kurā alkoholu var nogādāt intervences aģentūrā, ir jāpagarina līdz 2006. gada 16. oktobrim.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 944/2006.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 944/2006 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Apstiprinātajos līgumos paredzētos vīna daudzumus spirta destilācijas rūpnīcai jāpiegādā vēlākais līdz 2007. gada 28. februārim galda vīnu gadījumā un līdz 2006. gada 15. septembrim – noteiktos reģionos ražota kvalitatīva vīna (nrrkv) gadījumā. Destilācijas rezultātā iegūtais alkohols intervences aģentūrā saskaņā ar 6. panta 1. punktu jānogādā vēlākais līdz 2007. gada 31. maijam galda vīnu gadījumā un līdz 2006. gada 16. oktobrim noteiktos reģionos ražota kvalitatīva vīna (nrrkv) gadījumā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 173, 27.6.2006., 10. lpp.


Top