EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1130

Komisijas Regula (EK) Nr. 1130/2006 ( 2006. gada 24. jūlijs ), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūlijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

OJ L 201, 25.7.2006, p. 10–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1130/oj

25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1130/2006

(2006. gada 24. jūlijs),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūlijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2535/2001, kurā izklāstīti sīki noteikumi Padomes (EK) Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (2), un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

No 2006. gada 1. līdz 10. jūlijam iesniegtajos pieteikumos dažiem produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I pielikumā, pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu, tādēļ pieprasītajiem apjomiem jānosaka piešķīruma koeficienti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Laikposmā no 2006. gada 1. līdz 10. jūlijam iesniegtajos importa atļauju pieteikumos pieprasītajam daudzumam produktu, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I pielikuma I.A daļā, I.B daļas 1. un 2. punktā I.C, I.D, I.E, I.F, I.G un I.H daļā paredzētās kvotas, piemēro piešķīruma koeficientu, kas ir norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 25. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 926/2006 (OV L 170, 23.6.2006., 8. lpp.).


I.A PIELIKUMS

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4590

1,0000

09.4599

0,0174

09.4591

09.4592

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0102

09.4596

1,0000


I.B PIELIKUMS

1.   Produkti ar izcelsmi Rumānijā

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,4450


2.   Produkti ar izcelsmi Bulgārijā

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


I.C PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi ĀKK

Kvotas numurs

Kvantitāte (t)

09.4026

09.4027


I.D PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Turcijā

Kvotas numurs

Kvantitāte (t)

09.4101


I.E PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Dienvidāfrikā

Kvotas numurs

Kvantitāte (t)

09.4151


I.F PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Šveice

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


I.H PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Norvēģija

Kvotas numurs

Pieškīruma koeficients

09.4781

0,9059

09.4782

0,8611


Top