EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0711

Padomes Regula (EK) Nr. 711/2006 ( 2006. gada 20. marts ), ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

OJ L 124, 11.5.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M, 25.10.2006, p. 40–46 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 046 P. 23 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 046 P. 23 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 010 P. 286 - 292

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/711/oj

11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 711/2006

(2006. gada 20. marts),

ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1) ir izveidota preču nomenklatūra, turpmāk – “Kombinētā nomenklatūra”, kā arī noteiktas kopējā muitas tarifa līgtās nodokļu likmes.

(2)

Ar Lēmumu 2006/333/EK (2006. gada 20. marts), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (2), Padome Kopienas vārdā ir apstiprinājusi iepriekš minēto nolīgumu nolūkā noslēgt sarunas, kas sāktas saskaņā ar VVTT 1994 XXIV panta 6. punktu.

(3)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza un jāpapildina Regula (EEK) Nr. 2658/87,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza šādi.

a)

Otrajā daļā “Muitas nodokļu saraksts” nodokļa likmes groza atbilstīgi šīs regulas pielikuma a) punktam.

b)

Trešās daļas III iedaļas 7. pielikumā “TO tarifu kvotas, ko atver Kopienas kompetentās iestādes” izdara grozījumus attiecība uz nodokļiem, un to papildina ar tiem daudzumiem un attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas norādīti šīs regulas pielikuma b) punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākošajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. panta b) punkts stājas spēkā sešas nedēļas pēc tās publicēšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 486/2006 (OV L 88, 25.3. 2006., 1. lpp.).

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 13 lpp.


PIELIKUMS

Neskarot noteikumus par Kombinētās nomenklatūras interpretāciju, ražojumu apraksts ir pievienots tikai norādei, jo šā pielikuma nolūkos koncesijas ir noteiktas, izmantojot KN kodus, kas bija spēkā šīs regulas pieņemšanas laikā. Ja ir norādīti ex KN kodi, koncesijas nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

a)

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma Otrajā daļā “Muitas nodokļu saraksts” nodokļa likmes ir šādas:

KN kods

Apraksts

Nodokļa likme

Tarifa pozīcijas numurs 0304 20 58

Saldētas hekas filejas

Saistītais muitas nodoklis 6,1 %

Tarifa pozīcijas numurs 0304 20 85

Saldētas mintaju filejas (Theragra chalcogramma)

Saistītais muitas nodoklis 14,2 %

Tarifa pozīcijas numurs 0304 90 05

Surimi

Saistītais muitas nodoklis 14,2 %

Tarifa pozīcijas numurs 2106 10 80

Proteīna koncentrāti

Atceļ 9 % procentuālais nodoklis

Tarifa pozīcijas numurs 3920 91 00

Polivinilbutirāls

Saistītais muitas nodoklis 6,1 %

Tarifa pozīcijas numurs 7609 00 00

Alumīnija caurules

Saistītais muitas nodoklis 5,9 %

Tarifa pozīcijas numurs 8102 96 00

Molibdēna stieples

Saistītais muitas nodoklis 6,1 %

b)

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma Trešās daļas III iedaļas 7. pielikumā “PTO tarifu kvotas, ko atver Kopienas kompetentās iestādes” citi noteikumi un nosacījumi ir šādi:

KN kods

Apraksts

Citi noteikumi un nosacījumi

Tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Kalnu šķirņu dzīvi liellopi, buļļi, govis un teles (kas nav paredzēti kaušanai): raibās Simmental, Schwyz un Fribourg

Koriģē EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) līdz skaitam 711 gab., kvotas likme 4 %

Tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Kalnu šķirņu dzīvi liellopi, teles un govis (kas nav paredzēti kaušanai): pelēkās, brūnās, dzeltenās un raibās Simmental un Pinzgau

Koriģē EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) līdz skaitam 710 gab., kvotas likme 6 %

Tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Dzīvi liellopi ar dzīvsvaru 300 kg vai mazāk, kas paredzēti nobarošanai

Koriģē EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) līdz skaitam 24 070 gab., kvotas likme 16 % + 582 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Dzīvas aitas, kas nav tīršķirnes vaislas dzīvnieki

Koriģē EK tarifa likmes kvotu līdz 5 676 tonnām, kvotas likme 10 %

Tarifa pozīcijas numurs 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Saldēta liellopu gaļa; nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas; bezkaula izcirtņi un saldēti liellopu gaļas subprodukti; diafragmas biezā daļa un plānā daļa. Ievesto gaļu izmanto pārstrādei

Pievieno 4 003 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0203 19 55 and ex 0203 29 55

Saldēti muguras gabalu un šķiņķa maisījumi, bez kauliem

Valstij (ASV) atver tarifa likmes kvotu 4 722 tonnas, kvotas likme 250 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Saldēti muguras gabalu un šķiņķa maisījumi, bez kauliem

Pievieno 1 265 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0203 11 10, 0203 21 10

Svaigi, atdzesēti vai saldēti mājas cūku liemeņi vai pusliemeņi

Pievieno 67 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Svaigi, atdzesēti vai saldēti mājas cūku izcirtņi ar kauliem vai bez kauliem, izņemot atdalītu fileju

Pievieno 35 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numuri un kvotas likmes (sk. zemsvītras piezīmi (1))

Mājputnu gaļa

Valstij (ASV) atver tarifa likmes kvotu 16 665 tonnas

Tarifa pozīcijas numurs 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Svaigi, atdzesēti vai saldēti cāļu liemeņi

Pievieno 49 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Svaigi, atdzesēti vai saldēti cāļu izcirtņi

Pievieno 4 070 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0207 14 10

Vistas izcirtņi bez kauliem

Pievieno 1 605 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai, kvotas likme 795 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Svaiga, atdzesēta vai saldēta tītara gaļa

Pievieno 201 tonnu (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Saldēti tītara izcirtņi

Pievieno 2 485 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Picas sieri

Pievieno 60 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0406 30 10, 0406 90 13

Emmentaler

Pievieno 38 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0406 30 10, 0406 90 15

Gruyere, Sbrinz

Pievieno 213 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0406 90 01

Siers pārstrādei

Pievieno 7 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0406 90 21

Cheddar

Pievieno 5 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Svaigi sieri

Pievieno 25 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0701 90 51

Svaigi vai atdzesēti jaunie kartupeļi

Pievieno 295 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0702 00 00

Tomāti

Atver tarifa likmes kvotu 472 tonnas (erga omnes), kvotas likme 12 %

Tarifa pozīcijas numurs 0706 10 00

Burkāni un galda rāceņi un kāļi

Pievieno 44 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0707 00 05

Gurķi

Pievieno 34 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 1001 90 99

Parastie kvieši

Pievieno 6 787 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai, kvotas likme 12 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 1003 00

Mieži

Pievieno 6 215 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai, kvotas likme 16 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 1005 10 90, 1005 90 00

Kukurūza

Atver tarifa likmes kvotu 242 074 tonnas (erga omnes), kvotas likme 0 %

Tarifa pozīcijas numurs 1006 10

Nelobīti rīsi

Ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 683/2006

Tarifa pozīcijas numurs 1006 20

Lobīti rīsi

Ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 683/2006

Tarifa pozīcijas numurs 1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi

Ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 683/2006

Tarifa pozīcijas numurs 1006 40

Šķelti rīsi

Ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 683/2006

Tarifa pozīcijas numurs 1601 00 91, 1601 00 99

Desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

Pievieno 2 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Konservēta mājas šķirņu cūku gaļa

Pievieno 61 tonnu (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 1701 11 10

Cukurniedru jēlcukurs

Pievieno 1 413 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai, kvotas likme 98 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 1702 50 00

Fruktoze

Atver tarifa likmes kvotu 1 253 tonnas (erga omnes), kvotas likme 20 %

Tarifa pozīcijas numurs 1806

Šokolāde

Atver tarifa likmes kvotu 107 tonnas (erga omnes), kvotas likme 43 %

Tarifa pozīcijas numurs 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Pārtikas izstrādājumi ar graudaugiem

Atver tarifa likmes kvotu 191 tonnu (erga omnes), kvotas likme 33 %

Tarifa pozīcijas numurs 1902; 1902 20 10 un 1902 20 30 izslēgts

Makaronu izstrādājumi

Atver tarifa likmes kvotu 532 tonnas (erga omnes), kvotas likme 11 %

Tarifa pozīcijas numurs (sk. zemsvītras piezīmi (2))

Konservēti ananasi, citrusaugi, bumbieri, aprikozes, ķirši, persiki un zemenes

Atver tarifa likmes kvotu 2 838 tonnas (erga omnes), kvotas likme 20 % Piemēro EK spēkā esošās ārpus kvotas likmes

Tarifa pozīcijas numurs 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Augļu sulas

Atver tarifa likmes kvotu 7 044 tonnas (erga omnes), kvotas likme 20 %

Tarifa pozīcijas numurs 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Vīnogu sula

Pievieno 29 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 2106 90 98

Pārtikas izstrādājumi

Atver tarifa likmes kvotu 921 tonnu (erga omnes), kvotas likme 18 %

Tarifa pozīcijas numurs 2303 10 11

Kukurūzas lipeklis

Valstij (ASV) atver tarifa likmes kvotu 10 000 tonnas, kvotas likme 16 %

Tarifa pozīcijas numurs 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Suņu un kaķu barība

Atver tarifa likmes kvotu 2 058 tonnas (erga omnes), kvotas likme 7 %


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR/t)

 

0207 11 30 (149 EUR/t)

 

0207 11 90 (162 EUR/t)

 

0207 12 10 (149 EUR/t)

 

0207 12 90 (162 EUR/t)

 

0207 13 10 (512 EUR/t)

 

0207 13 20 (179 EUR/t)

 

0207 13 30 (134 EUR/t)

 

0207 13 40 (93 EUR/t)

 

0207 13 50 (301 EUR/t)

 

0207 13 60 (231 EUR/t)

 

0207 13 70 (504 EUR/t)

 

0207 14 10 (795 EUR/t)

 

0207 14 20 (179 EUR/t)

 

0207 14 30 (134 EUR/t)

 

0207 14 40 (93 EUR/t)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR/t

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR/t)

 

0207 24 90 (186 EUR/t)

 

0207 25 10 (170 EUR/t)

 

0207 25 90 (186 EUR/t)

 

0207 26 10 (425 EUR/t)

 

0207 26 20 (205 EUR/t)

 

0207 26 30 (134 EUR/t)

 

0207 26 40 (93 EUR/t)

 

0207 26 50 (339 EUR/t)

 

0207 26 60 (127 EUR/t)

 

0207 26 70 (230 EUR/t)

 

0207 26 80 (415 EUR/t)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR/t)

 

0207 27 40 (93 EUR/t)

 

0207 27 50 (339 EUR/t)

 

0207 27 60 (127 EUR/t)

 

0207 27 70 (230 EUR/t)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/neto

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/neto

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


Top