EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0513

Komisijas Regula (EK) Nr. 513/2006 ( 2006. gada 30. marts ), ar ko pieņem pagaidu noteikumus par tādu importa licenču izsniegšanu, kuru pieteikumi iesniegti atbilstoši Regulai (EK) Nr. 565/2002, ar ko izveido tarifu kvotu administrēšanas metodi un ievieš izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem, kas ievesti no trešām valstīm

OJ L 93, 31.3.2006, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/513/oj

31.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 513/2006

(2006. gada 30. marts),

ar ko pieņem pagaidu noteikumus par tādu importa licenču izsniegšanu, kuru pieteikumi iesniegti atbilstoši Regulai (EK) Nr. 565/2002, ar ko izveido tarifu kvotu administrēšanas metodi un ievieš izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem, kas ievesti no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 565/2002 (2) nosaka, ka dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai par licenču pieteikumiem katru nedēļu pirmdienās un ceturtdienās un ka tās izsniedz licences piektajā darba dienā pēc dienas, kurā iesniegts pieteikums, ja Komisija šajā laikā nav veikusi citus pasākumus.

(2)

Ceturtdiena, 13. aprīlis, piektdiena, 14. aprīlis, un pirmdiena, 17. aprīlis, ir Komisijas brīvdienas 2006. gadā. Tādēļ jāatliek to licenču izsniegšana, kuru pieteikumi iesniegti no pirmdienas, 2006. gada 10. aprīļa, līdz piektdienai, 2006. gada 14. aprīlim.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licences, kuru pieteikumi iesniegti no pirmdienas, 2006. gada 10. aprīļa, līdz piektdienai, 2006. gada 14. aprīlim, atbilstoši Regulai (EK) Nr. 565/2002, izsniedz piektdienā, 2006. gada 21. aprīlī, ja Komisija šajā laikā nav veikusi citus pasākumus saskaņā ar minētās regulas 8. panta 2. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 30. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 86, 3.4.2002., 11. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 537/2004 (OV L 86, 24.3.2004., 9. lpp.).


Top