EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0030

Padomes Kopējā nostāja 2006/30/KĀDP ( 2006. gada 23. janvāris ), ar ko atjaunina un papildina pret Kotdivuāru noteiktos ierobežojošos pasākumus

OJ L 19, 24.1.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 62–63 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 169 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 169 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2010; Atcelts ar 32010D0656

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/30/oj

24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/36


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/30/KĀDP

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko atjaunina un papildina pret Kotdivuāru noteiktos ierobežojošos pasākumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 13. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru (1), lai īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā (ANO DP Rezolūcijā) 1572 (2004) noteiktos pasākumus pret Kotdivuāru. Saskaņā ar šo rezolūciju šie pasākumi bija jāpiemēro līdz 2005. gada 15. decembrim.

(2)

Ņemot vērā neseno notikumu attīstību Kotdivuārā, ANO Drošības padome 2005. gada 15. decembrī pieņēma Rezolūciju 1643 (2005), ar kuru atjaunina ANO DP Rezolūcijā 1572 (2004) noteiktos ierobežojošos pasākumus uz turpmāko 12 mēnešu laikposmu.

(3)

Tādējādi ar Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP noteiktie pasākumi būtu jāatjaunina uz turpmāko 12 mēnešu laikposmu, sākot ar 2005. gada 16. decembri, lai īstenotu ANO DP Rezolūciju 1643 (2005).

(4)

Papildus šiem pasākumiem ANO DP Rezolūcijas 1643 (2005) 6. punktā ietverta prasība veikt pasākumus, lai nepieļautu neapstrādātu dimantu importu no Kotdivuāras. Kopiena jau piemēro šos pasākumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 (2002. gada 20. decembris) par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Pasākumus, kas noteikti ar Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP, piemēro vēl 12 mēnešu laikposmā, ja vien Padome nenolemj citādi saskaņā ar jebkādu turpmāku attiecīgo ANO Drošības padomes rezolūciju.

2. pants

Papildus 1. pantā minētajiem pasākumiem, saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1643 (2005) aizliedz tiešu vai netiešu jebkuru neapstrādātu dimantu importu no Kotdivuāras uz Kopienu, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav Kotdivuārā.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2005. gada 16. decembra līdz 2006. gada 15. decembrim.

4. pants

Šo Kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 368, 15.12.2004., 50. lpp.

(2)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1574/2005 (OV L 253, 29.9.2005., 11. lpp.).


Top