EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_340_R_0061_01

2005/929/EK: Padomes lēmums ( 2005. gada 13. decembris ), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam
Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas republiku atbilstīgi 1994. gada vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

OJ L 340, 23.12.2005, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 288–290 (MT)

23.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/61


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 13. decembris),

lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

(2005/929/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 22. martā pilnvaroja Komisiju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktu uzsākt sarunas ar dažām citām Pasaules Tirdzniecības Organizācijas dalībvalstīm saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Komisija veica sarunas, apspriežoties ar komiteju, kas izveidota ar Līguma 133. pantu, un pamatojoties uz Padomes pieņemtajām sarunu direktīvām.

(3)

Komisija ir noslēgusi sarunas, sagatavojot Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku atbilstīgi VVTT 1994 XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam. Tādēļ šis Nolīgums ir jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku atbilstīgi VVTT 1994 XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par īpašu koncesiju atcelšanu saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas sarakstu atcelšanu, tām pievienojoties Eiropas Savienībai.

Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu(-as), kam ir tiesības Kopienas vārdā parakstīt Nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Kopienai (1).

Briselē, 2005. gada 13. decembrī

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

J. GRANT


(1)  Nolīguma stāšanās spēkā diena tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas republiku atbilstīgi 1994. gada vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

Briselē, 2005. gada 13. decembrī

Godātais kungs!

Pēc uzsāktajām Eiropas Kopienu (EK) un Korejas Republikas sarunām saskaņā ar VVTT 1994 XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu par grozījumiem koncesijās Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas sarakstos saistībā ar to pievienošanos EK, Eiropas Kopienas un Korejas Republika, lai noslēgtu sarunas, kas uzsāktas pēc EK 2004. gada 19. janvāra paziņojuma PTO atbilstīgi VVTT 1994 XXIV panta 6. punktam, ir vienojušās par turpmāko.

EK piekrīt iepriekšējā sarakstā noteiktās saistības iekļaut sarakstā, kas attiecas uz 25 EK valstu muitas teritoriju.

EK piekrīt piemērot šādas samazinātas likmes:

 

8525 40 99: piemēro samazinātu likmi 12,5 %,

 

3903 19 00: piemēro samazinātu likmi 4 %,

 

8521 10 30: piemēro samazinātu likmi 13,0 %,

 

8527 31 91: piemēro samazinātu likmi 11,4 %.

Iepriekš norādītās samazinātās likmes jāpiemēro trīs gadus vai līdz dienai, kad, īstenojot Dohas attīstības darba kārtību, sasniedz minēto tarifu, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās ātrāk. Zemākā likme attiecībā uz 8525 40 99 jāpiemēro četrus gadus vai līdz dienai, kad, īstenojot Dohas attīstības darba kārtību, sasniedz minēto tarifu, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās ātrāk. Iepriekš norādītie laikposmi sākas īstenošanas dienā.

Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad EK, pēc tam, kad abas līgumslēdzējas puses to pārbaudījušas saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, saņēmusi pienācīgi sagatavotu Korejas Republikas apstiprinājuma vēstuli. EK apņemas veikt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka attiecīgie īstenošanas pasākumi stājas spēkā ne vēlāk kā 2006. gada 1. janvārī.

Godātais kungs, lūdzu pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Kopienas vārdā

Image

Briselē, 2005. gada 13. decembrī

Godātais kungs!

Atbilde tiek sniegta uz Jūsu vēstuli ar šādu tekstu:

“Pēc uzsāktajām Eiropas Kopienu (EK) un Korejas Republikas sarunām saskaņā ar VVTT 1994 XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu par grozījumiem koncesijās Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas sarakstos saistībā ar to pievienošanos EK, Eiropas Kopienas un Korejas Republika, lai noslēgtu sarunas, kas uzsāktas pēc EK 2004. gada 19. janvāra paziņojuma PTO atbilstīgi VVTT 1994 XXIV panta 6. punktam, ir vienojušās par turpmāko.

EK piekrīt iepriekšējā sarakstā noteiktās saistības iekļaut sarakstā, kas attiecas uz 25 EK valstu muitas teritoriju.

EK piekrīt piemērot šādas samazinātas likmes:

 

8525 40 99: piemēro samazinātu likmi 12,5 %,

 

3903 19 00: piemēro samazinātu likmi 4 %,

 

8521 10 30: piemēro samazinātu likmi 13,0 %,

 

8527 31 91: piemēro samazinātu likmi 11,4 %.

Iepriekš norādītās samazinātās likmes jāpiemēro trīs gadus vai līdz dienai, kad, īstenojot Dohas attīstības darba kārtību, sasniedz minēto tarifu, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās ātrāk. Zemākā likme attiecībā uz 8525 40 99 jāpiemēro četrus gadus vai līdz dienai, kad, īstenojot Dohas attīstības darba kārtību, sasniedz minēto tarifu, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās ātrāk. Iepriekš norādītie laikposmi sākas īstenošanas dienā.

Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad EK, pēc tam, kad abas līgumslēdzējas puses to pārbaudījušas saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, saņēmusi pienācīgi sagatavotu Korejas Republikas apstiprinājuma vēstuli. EK apņemas veikt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka attiecīgie īstenošanas pasākumi stājas spēkā ne vēlāk kā 2006. gada 1. janvārī.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Korejas Republikas vārdā

Image


Top