EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1967

Komisijas Regula (EK) Nr. 1967/2005 ( 2005. gada 1. decembris ) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

OJ L 316, 2.12.2005, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 309–311 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 19 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 19 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 188 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1967/oj

2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1967/2005

(2005. gada 1. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodiem, kas norādīti 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1719/2005 (OV L 286, 28.10.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Produkts ir dzidrs, nedaudz putojošs šķidrums, kura krāsa var būt no dzeltenas līdz dzintara krāsai. Tā spirta tilpumkoncentrācija ir 5,9 %.

Tas tiek iegūts, fermentējot iesala misu 15,3 Plato grādos. Fermentētais šķīdums tiek dzidrināts un filtrēts. Šim šķīdumam tiek pievienoti 3,34 % cukura sīrupa, 0,14 % aromātiskās sastāvdaļas (no kurām 75 % ir tekilas izcelsmes), 0,11 % citronskābes un 0,002 % askorbīnskābes. Produktam piemīt alus smarža un garša.

Produkts ir paredzēts tiešam patēriņam. Tas tiek pildīts kā alus 330 ml/0,33 l tilpuma pudelēs, kuras tiek attiecīgi marķētas.

2203 00 01

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, kā arī KN kodu 2203 00 un 2203 00 01 aprakstu.

Produkts ir dzēriens, un to var uzskatīt par alu, kas gatavots no pozīcijā 2203 minētā iesala. Produktu nevar izslēgt no pozīcijas 2203, jo spirts, kas tiek pievienots ar aromātiskajām komponentēm, ir tikai ar 0,04 % spirta tilpumkoncentrāciju. Tādēļ produktu nevar klasificēt pozīcijā 2208.

Harmonizētās sistēmas skaidrojumi attiecībā uz pozīciju 2203 norāda, ka var pievienot cukuru, krāsvielu, ogļskābo gāzi un citas vielas. Tādēļ pozīcijā 2203 minēto alu cita starpā var aromatizēt.

2.

Medicīnas vajadzībām atbilstoša, elastīga, bezšuvju plastmasas caurule, kas izgatavota no matēta polivinilhlorīda (PVC), ar sieniņu biezumu aptuveni 0,6 mm un ārējo diametru 5,7 mm. Tās minimālais sagraušanas spiediens ir 27,6 MPa un to importē ruļļos, kur caurules aptuvenais garums 1 200 m.

Produktu parasti izmanto gāzu vai šķidrumu pārvietošanai, pārvadīšanai vai sadalīšanai.

Lai gan caurule, kas sagriezta piemērotā garumā, var tikt izmantojama kā detaļa medicīnas iekārtās, ieskaitot tādas, kas paredzētas anestēzijai, intensīvās terapijas sistēmām, katetriem un arteriālajām sistēmām, tā nav speciāli paredzēta lietošanai kā medicīnas iekārtu daļa.

3917 31 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, 39. nodaļas 8. piezīmi un KN kodu 3917, 3917 31 un 3917 31 90 aprakstu.

Tā kā produkts var tikt izmantots citādi, nevis speciāli medicīnas vajadzībām, ar 90. nodaļas precēm, to nevar uzskatīt par pozīcijas 9018 instrumentu vai iekārtu medicīnas vajadzībām.

Klasifikācija veikta, ņemot vērā produkta veidu un materiālu. Pamatojoties uz 39. nodaļas 8. piezīmi, tas klasificējams pozīcijā 3917.

3.

Plastmasas caurule no polivinilidēnfluorīda (PVDF), kura saraujas karstuma iedarbībā, bezšuvju, nepastiprināta, kuras sagraušanas spiediens nav zemāks par 27,6 MPa, aptuveni 25 mm garumā un 9 mm diametrā.

Kad caurule tiek karsēta, tā saraujas un perfekti pielāgojas jebkuram priekšmetam, kas tajā ir ievietots.

Galvenokārt izstrādājumu izmanto elektrisko vadu aizsardzībai.

3917 32 39

Klasifikācija noteikta ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, 39. nodaļas 8. piezīmi un KN kodu 3917, 3917 32 un 3917 32 39 aprakstu.

Klasifikācijas pamatā ir izstrādājuma pamatmateriāls.

Šīs caurules nevar tikt uzskatītas par pozīcijas 8546 izolatoriem. Saskaņā ar pozīcijas 8546 Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem izolatori ir ierīces, ko izmanto elektriskās strāvas vadītāju stiprināšanai, atbalstam vai virzīšanai, tajā pašā laikā elektriski izolējot tos vienu no otra un no zemes. Šīs caurules nevar tikt uzskatītas par pozīcijas 8547 izolācijas caurulēm.

Saskaņā ar pozīcijas 8547 (B) daļas Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem cauruļvadi bez metāliska oderējuma, kas pilnībā izgatavoti no izolējoša materiāla (piem., kaučuka, plastmasas, pītiem tekstilšķiedras pavedieniem vai stiklašķiedras pavedieniem), ir izslēgti un tiek klasificēti pēc pamatmateriāla.

4.

Zaļas krāsas, sasmalcināts avokado mīkstums (guacamole) ar šādu sastāvu (% no svara):

avokado

90,5

citas sastāvdaļas (piem., sāls, garšvielas, citronskābe, antioksidanti, stabilizatori, konservanti) mazāk nekā

1

dažādu cukuru saturs atbilstoši 20. nodaļas 2. a) papildu piezīmei

9,6

Produkts ir iesaiņots, ar neto svaru ne vairāk kā 1 kg.

2008 99 67

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, 20. nodaļas 2. a) un 3. papildpiezīmi, kā arī KN kodu 2008, 2008 99 un 2008 99 67 aprakstus.

Izstrādājumu nevar uzskatīt par mērci vai 2103 pozīcijas jauktu garšvielu (sk. Harmonizētās sistēmas skaidrojumu attiecībā uz pozīciju 2103), jo tas nesatur nozīmīgu daudzumu garšvielu.

Ja tas tiek pagatavots, neņemot vērā 8. nodaļas noteikumus, izstrādājums jāklasificē pozīcijā 2008.

Produkts ir uzskatāms par izstrādājumu “ar cukura piedevu” saskaņā ar 20. nodaļas 3. papildu piezīmi.


Top