EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1187

Komisijas Regula (EK) Nr. 1187/2005 (2005. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības gada pārskatus

OJ L 193, 23.7.2005, p. 20–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 213–216 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 103 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 103 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1187/oj

23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1187/2005

(2005. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības gada pārskatus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 15. jūnija Regulu Nr. 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības uzskaites datu vākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1859/82 2. pants (2) nosaka ekonomiskā lieluma slieksni saimniecībām, kas veido lauku saimniecību uzskaites datu tīkla pētījuma objektu, katrai dalībvalstij.

(2)

Vācijas gadījumā strukturālās pārmaiņas ir novedušas pie mazāko saimniecību skaita samazināšanās, kā arī samazinājies to ieguldījums kopējā lauksaimniecības produkcijas izlaidē. Tāpēc vairs nav nepieciešams iekļaut tās apsekojumā par lauksaimnieciskās darbības būtiskāko daļu. Tāpēc slieksni ir jāpaaugstina no 8 Eiropas lieluma vienībām (ELV) līdz 16 ELV.

(3)

Kipras gadījumā sākotnēji noteikto robežu 1 ELV jāpaaugstina līdz 2 ELV, jo saimniecības, kuru ekonomiskais lielums ir mazāks par 2 ELV, sastāda tikai 7 % no kopējā standarta bruto seguma. Tāpēc lauksaimnieciskās darbības būtiskāko daļu var aptvert ar tādu slieksni, kas izslēdz mazākās saimniecības.

(4)

Regulas (EEK) Nr. 1859/82 I pielikumā noteikts atlasāmo saimniecību, kas iesniedz pārskatus, skaits dalībvalstīs pa reģioniem. Spānijas, Itālijas, Austrijas, Portugāles un Somijas gadījumā atlasāmo saimniecību skaits, kas iesniedz pārskatus, nav mainījies ilgākā laika posmā, neraugoties uz ievērojamu saimniecību skaita samazināšanos. Saimniecību skaita samazināšanās ir novedusi pie saimniecību viendabības palielināšanās tādā mērā, ka nodrošina pietiekamu pārstāvniecību ar mazāku izlases kopu nekā līdz šim. Šo strukturālo pārmaiņu dēļ atlasāmo saimniecību, kas iesniedz pārskatus, skaitu var samazināt Spānijā, Itālijā, Austrijā, Portugālē un Somijā. Tomēr dažos Spānijas un Itālijas reģionos saimniecību skaits ir jāpalielina, pielietojot uzlabotu statistisko metodoloģiju izlases veidošanā.

(5)

Maltā atlasāmo saimniecību, kas iesniedz pārskatus, skaits ir jāpārskata, ņemot vērā jauno informāciju par tās lauksaimniecības struktūru.

(6)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1859/82.

(7)

Pasākumi, kas paredzēti šajā regulā, ir saskaņā ar Kopienas saimniecību uzskaites datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1859/82 groza šādi:

1)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šo:

“2. pants

2006. pārskata gadam (12 secīgi mēneši, kas sākas laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 1. jūlijam), kā arī turpmākiem pārskata gadiem, Regulas Nr. 79/65/EEK 4. pantā minētie sliekšņi Eiropas lieluma vienībās (ELV) ir šāda:

Beļģija: 16 ELV

Čehija: 4 ELV

Dānija: 8 ELV

Vācija: 16 ELV

Igaunija: 2 ELV

Grieķija: 2 ELV

Spānija: 2 ELV

Francija: 8 ELV

Īrija: 2 ELV

Itālija: 4 ELV

Kipra: 2 ELV

Latvija: 2 ELV

Lietuva: 2 ELV

Luksemburga: 8 ELV

Ungārija: 2 ELV

Malta: 8 ELV

Nīderlande: 16 ELV

Austrija: 8 ELV

Polija: 2 ELV

Portugāle: 2 ELV

Slovēnija: 2 ELV

Slovākija: 6 ELV

Somija: 8 ELV

Zviedrija: 8 ELV

Apvienotā Karaliste (izņemot Ziemeļīriju): 16 ELV

Apvienotā Karaliste (tikai Ziemeļīrija): 8 ELV.”

2)

Regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. pārskata gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV 109, 23.6.1965., 1859/65. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 660/2004 (OV L 104, 8.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 205, 13.7.1982., 5. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2204/2004 (OV L 374, 22.12.2004., 36. lpp.).


PIELIKUMS

Šādi groza Regulas (EEK) Nr. 1859/82 I pielikumu:

1.

Uz Spāniju attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“SPĀNIJA

500

Galisija

480

505

Astūrija

270

510

Kantabrija

190

515

País Vasco

250

520

Navarra

370

525

Larjoha

260

530

Aragona

739

535

Katalonija

710

540

Baleāru salas

182

545

Kastīlija un Leona

1 095

550

Madride

194

555

Kastīlija-Lamanča

1 138

560

Valensijas apgabals

626

565

Mursija

444

570

Estremadūra

718

575

Andalūzija

1 816

580

Kanāriju salas

224

Spānijā kopā

9 706”

2.

Uz Itāliju attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“ITĀLIJA

221

Aostas ieleja

279

222

Pjemonta

1 159

230

Lombardija

923

241

Trentino

315

242

Altoadidže

308

243

Veneto

925

244

Friuli-Venēcija-Džūlija

797

250

Ligūrija

500

260

Emīlija-Romanja

1 145

270

Toskāna

680

281

Marke

956

282

Umbrija

678

291

Lacija

854

292

Abruco

826

301

Molīze

462

302

Kampānija

682

303

Kalabrija

882

311

Apūlija

988

312

Bazilikata

1 087

320

Sicīlija

1 306

330

Sardīnija

1 248

Itālijā kopā

17 000”

3.

Uz Maltu attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“780

MALTA

400”

4.

Uz Austriju attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“660

AUSTRIJA

1 800”

5.

Uz Portugāli attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“PORTUGĀLE

610

Entre Douro e Minho e Beira Litoral

670

620

Trás-os-Montes e Beira Interior

563

630

Ribatežu un austrumu apgabali

351

640

Alentežu un Algarvi

399

650

Azoru salas un Madeira

317

Portugālē kopā

2 300”

6.

Uz Somiju attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“SOMIJA

670

Dienvidsomija

537

680

Sisä-Suomi

237

690

Pohjanmaa

229

700

Ziemeļsomija

147

Somijā kopā

1 150”


Top