EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1103

Komisijas Regula (EK) Nr. 1103/2005 (2005. gada 13. jūlijs) par Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanas atļaujas pieteikumiem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 955/2005 noteikto tarifu kvotu 2005. gadam

OJ L 183, 14.7.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1103/oj

14.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/67


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1103/2005

(2005. gada 13. jūlijs)

par Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanas atļaujas pieteikumiem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 955/2005 noteikto tarifu kvotu 2005. gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 955/2005 par kvotas atvēršanu Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanai Kopienā (2), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzums, kam atbilst laika posmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 4. jūlija pulksten 13:00 iesniegtie un Komisijai paziņotie ievešanas atļaujas pieteikumi par rīsiem ar KN kodu 1006, ir 59 135 tonnas, kaut gan maksimālais ievedamais daudzums ir 9 342 tonnas rīsu ar KN kodu 1006 atbilstīgi protokolam, kas pievienots Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām no to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (3), un kas pievienots arī Padomes Lēmumam 2005/89/EK (4).

(2)

Tādēļ jānosaka procentuālā samazinājuma likme, ko piemēro līdz 2005. gada 4. jūlija pulksten 13:00 iesniegtajiem ievešanas atļaujas pieteikumiem, uz kuriem attiecina par 100 % samazināto muitas nodokli, ko aprēķina saskaņā ar 11. pantu Regulā (EK) Nr. 1785/2003.

(3)

Tāpat jāpārtrauc izdot ievešanas atļaujas, kas dod tiesības uz muitas nodokļa samazinājumu 100 % apmērā par 2005. gadu.

(4)

Ņemot vērā šīs regulas mērķi, tai jāstājas spēkā dienā, kad šo regulu publicē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tos ievešanas atļaujas pieteikumus par rīsiem ar KN kodu 1006, kas atbilstīgi kvotai, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 955/2005, iesniegti līdz 2005. gada 4. jūlija pulksten 13:00 un par ko paziņots Komisijai, apmierina, izdodot atļauju, ar kuru pieteikumā prasītajam daudzumam piemēro samazinājuma koeficientu 84,202249 % apmērā.

2. pants

Tos ievešanas atļaujas pieteikumus par rīsiem ar KN kodu 1006, kas iesniegti no 2005. gada 4. jūlija pulksten 13:00 līdz 2005. gada beigām, vairs neapmierina, izdodot ievešanas atļauju atbilstīgi kvotai, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 955/2005.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(2)  OV L 164, 24.6.2005., 5. lpp.

(3)  OV L 31, 4.2.2005., 31. lpp.

(4)  OV L 31, 4.2.2005., 30. lpp.


Top