EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0380

2005/380/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 28. aprīlis), ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

OJ L 126, 19.5.2005, p. 40–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 10–12 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 68 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 68 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/380/oj

19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/40


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. aprīlis),

ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

(2005/380/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Rīcības plānā par uzņēmējdarbības tiesību modernizēšanu un korporatīvās pārvaldības uzlabošanu Eiropas Savienībā (1), ko pieņēma 2003. gada maijā, noteiktas vairākas darbības, kas vajadzīgas, lai modernizētu, pilnveidotu un vienkāršotu uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās pārvaldības reglamentējošos noteikumus.

(2)

Šajā Rīcības plānā ekspertu un sabiedrības apspriešanās nozīmība tiek atzīta par neatņemamu uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās pārvaldības izstrādes sastāvdaļu Kopienas līmenī.

(3)

Ir jāizveido nevalstisku organizāciju ekspertu grupa korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā, lai tā būtu struktūra, kas Komisijai palīdz izstrādāt risinājumus, izvērst debates un sniegt konsultācijas korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā jo īpaši attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti Rīcības plānā; tādējādi ir lietderīgi nodrošināt, ka šajā grupā ir īpaši kvalificētas personas, kas ir aktīvas uzņēmējdarbības un akadēmiskajās aprindās vai pilsoniskajā sabiedrībā un spēj sniegt īpašās zināšanas par korporatīvo pārvaldību un uzņēmējdarbības tiesībām Kopienas līmenī.

(4)

Nevalstisku organizāciju ekspertu grupai korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā jāizstrādā savs reglaments un pilnībā jāievēro iestādēm noteiktā loma un prerogatīvas,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo tiek izveidota nevalstisku organizāciju ekspertu grupa korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā Kopienā (še turpmāk – “grupa”).

2. pants

Grupas uzdevums ir pēc Komisijas pieprasījuma sniegt tai tehniskas konsultācijas par tās iniciatīvām korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā. Grupas priekšsēdētājs var ierosināt, ka Komisija konsultē grupu par jebkuru saistīto jautājumu.

3. pants

Grupā ir ne vairāk par 20 dalībniekiem no uzņēmējdarbības un akadēmiskajām aprindām vai pilsoniskās sabiedrības, viņu pieredze un kompetence korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jautājumos ir plaši atzīta Kopienas līmenī. Grupas dalībniekus ieceļ Komisija. Grupas dalībniekus ieceļ amatā kā privātpersonas. Grupas dalībnieki konsultācijas Komisijai sniedz neatkarīgi no ārējiem norādījumiem.

Dalībnieku saraksts ir iekļauts pielikumā.

4. pants

Grupas dalībnieku pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Tas ir atjaunojams. Pēc trīs gadu termiņa beigām grupas dalībnieki paliek amatā, līdz viņus aizstāj vai ieceļ atkārtoti. Grupas dalībnieka atkāpšanās vai nāves gadījumā tam piešķirto pilnvaru laikā Komisija ieceļ jaunu grupas dalībnieku saskaņā ar 3. pantu.

5. pants

Grupas dalībnieku sarakstu Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Grupas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

Pēc Komisijas piekrišanas grupa, atbilstīgi tās pilnvarām, var izveidot darba grupas, kas pētītu konkrētus jautājumus. Darba grupas likvidē tiklīdz to pilnvaru termiņš ir beidzies.

Komisija var uzaicināt ekspertus un novērotājus ar īpašām zināšanām piedalīties grupas darbā un/vai darba grupās.

7. pants

Grupas un darba grupu sēdes parasti notiek Komisijas telpās, un Komisija nosaka to veidu un grafiku.

Grupa, pamatojoties uz Komisijas projektu, pieņem savu reglamentu.

Grupas sekretariātu nodrošina Komisija. Ieinteresētie Komisijas darbinieki var piedalīties grupas un darba grupu sanāksmēs un debatēs.

Komisija var Internetā publicēt jebkurus ar grupu vai tās darba grupām saistītus secinājumus, kopsavilkumu, secinājumu daļu vai darba dokumentu attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

8. pants

Dalībnieku, novērotāju un ekspertu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar grupas darbību Komisija atmaksā saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā Komisijā. Grupas dalībnieki par šo darbu nesaņem atalgojumu.

9. pants

Šis lēmums ir spēkā līdz 2008. gada 27. aprīlim.

Briselē, 2005. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  KOM(2003) 284 galīgā versija.


PIELIKUMS

DALĪBNIEKU SARAKSTS

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Mrs Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Mrs Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Mrs Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


Top