EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0384

Komisijas Regula (EK) Nr. 384/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko pieņem 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 61, 8.3.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 219–220 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 182 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 182 - 183

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/384/oj

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 384/2005

(2005. gada 7. marts),

ar ko pieņem 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 577/98 ir jāprecizē 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programmas elementi.

(2)

Padomes 2002. gada 18. februāra Lēmumā 2002/177/EK par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 2002. gadam (2) ir paredzēts, ka dalībvalstīm un Komisijai ir nepieciešama specifiska statistikas informācija, lai izstrādātu atbilstošus politiskos pasākumus nozarēs, kurās ir negadījumi darbā un ar darbu saistītas veselības problēmas, saistībā ar emigrantu un viņu pēcnācēju stāvokli darba tirgū, kā arī ar jauniešu ienākšanu darba tirgū. Tālab minētā informācija jāiekļauj 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļos.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo ir pieņemta 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programma darbaspēka izlases veida apsekojumam, kā tas noteikts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2257/2003 (OV L 336, 23.12.2003., 6. lpp.).

(2)  OV L 60, 1.3.2002., 60. lpp.


PIELIKUMS

DARBASPĒKA APSEKOJUMS

Ad hoc moduļu daudzgadu programma

1.   NEGADĪJUMI DARBĀ UN AR DARBU SAISTĪTAS VESELĪBAS PROBLĒMAS

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2005. gada decembrim.

Atskaites periods: 2007. gads.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

Izlase: jādefinē līdz 2005. gada decembrim.

Rezultātu nodošana: līdz 2008. gada 31. martam.

2.   EMIGRANTU UN VIŅU TIEŠO PĒCNĀCĒJU STĀVOKLIS DARBA TIRGŪ

2008. gada moduļa ieviešana būs atkarīga no priekšizpētes rezultātiem, kas jāpabeidz 2005. gada beigās.

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2006. gada decembrim.

Atskaites periods: 2008. gads.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

Izlase: jādefinē līdz 2006. gada decembrim.

Rezultātu nodošana: līdz 2009. gada 31. martam.

3.   JAUNIEŠU IENĀKŠANA DARBA TIRGŪ

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2007. gada decembrim.

Atskaites periods: 2009. gads.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

Izlase: jādefinē līdz 2007. gada decembrim.

Rezultātu nodošana: līdz 2010. gada 31. martam.


Top