EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0381

Komisijas Regula (EK) Nr. 381/2005 (2005. gada 7. marts), ar kuru labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācijuDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 61, 8.3.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 189–190 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 211 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 211 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; Atcelts ar 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/381/oj

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 381/2005

(2005. gada 7. marts),

ar kuru labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1592/2002 tika īstenota ar Komisijas 2003. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (2).

(2)

Pašreizējais Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma 21A.163. punkta c) apakšpunkta teksts saistībā ar apstiprinātu ražošanas organizācijas prerogatīvu izdot autorizētus izmantošanas sertifikātus (EASA 1. veidlapa) ražojumu gadījumā, rada maldinošu izpratni un neatspoguļo tā pirmatnējo nolūku, kas ir piešķirt šādu priekšrocību apstiprinātu ražojumu ražošanas organizācijām.

(3)

Tāpēc Regulā (EK) 1702/2003 ir jāizdara atbilstoši labojumi.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz atzinuma, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (3) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un ar 14. panta 1. punktu.

(5)

Šajā Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma 21A.163. punkta c) apakšpunktā teikuma daļa “kas prasīta 21A.307. punktā” ir dzēsta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(2)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.

(3)  Atzinums Nr. 1/2004, 24.2.2004.


Top