EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0130

2005/130/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 30. decembris), ar ko nosaka Kopienas finansiālo palīdzību, lai segtu saimnieciskās darbības izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5460)

OJ L 45, 16.2.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 86–87 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/130(1)/oj

16.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/13


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 30. decembris),

ar ko nosaka Kopienas finansiālo palīdzību, lai segtu saimnieciskās darbības izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5460)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2005/130/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 11. pantu,

tā kā:

(1)

Apvienotajā Karalistē 2001. gadā uzliesmoja mutes un nagu sērga. Šīs slimības parādīšanās radīja nopietnu apdraudējumu Kopienas ganāmpulkiem.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumiem 2001/654/EK (2) un 2003/23/EK (3) tika sniegta finansiālā palīdzība lopu īpašniekiem, lai kompensētu to dzīvnieku vērtību, kas piespiedu kārtā tika nokauti, veicot mutes un nagu sērgas uzliesmojuma apkarošanas pasākumus 2001. gadā.

(3)

Atbilstīgi Komisijas Lēmumam 2003/676/EK (4) tika atļauta papildu Kopienas finansiāla palīdzība, lai segtu saimnieciskās darbības un citas izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā.

(4)

Saskaņā ar pēdējā minētā lēmuma 1. pantu tika veikts papildu finansiālās palīdzības avansa maksājums EUR 40 miljonu apmērā.

(5)

Saskaņā ar to pašu lēmumu Kopienas finansiālās palīdzības atlikums bija jāpamato ar Apvienotās Karalistes 2003. gada 27. februārī iesniegtu prasību, sīki izstrādātiem dokumentiem, kas apstiprina prasībā ietvertos skaitļus, un Komisijas uz vietas veikto pārbaužu rezultātiem.

(6)

Ņemot vērā iepriekšminētos fakorus, tagad ir jānosaka Kopienas finansiālās palīdzības apjoms, lai segtu saimnieciskās darbības izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Kopienas papildu finansiālo palīdzību saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2003/676/EK, lai segtu saimnieciskās darbības un citas izmaksas saistībā ar mutes un nagu sērgas apkarošanu Apvienotajā Karalistē 2001. gadā, nosaka EUR 156 972 555 apmērā.

Ņemot vērā jau izmaksāto avansu EUR 40 miljonu apmērā, atlikumu EUR 116 972 555 apmērā izmaksās, tiklīdz būs pieejami nepieciešamie līdzekļi.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2004. gada 30. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/99, (OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.).

(2)  OV L 230, 28.8.2001., 16. lpp.

(3)  OV L 8, 14.1.2003., 41. lpp.

(4)  OV L 249, 1.10.2003., 45. lpp.


Top