EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0113

Komisijas Regula (EK) Nr. 113/2005 (2005. gada 25. janvāris), ar ko nosaka daudzumus, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus 2005. gada janvārī attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai

OJ L 22, 26.1.2005, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/113(1)/oj

26.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 113/2005

(2005. gada 25. janvāris),

ar ko nosaka daudzumus, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus 2005. gada janvārī attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopa un teļa gaļas kopīgā tirgus organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 19. jūnija Regulu 1279/98, ar ko nosaka piemērošanu attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kuras paredzētas Padomes Lēmumā 2003/286/EK un 2003/18/EK Bulgārijai un Rumānijai (2), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 30. jūnijam liellopu gaļas tarifa kvotu robežās, kuras izstrādātas Regulā (EK) Nr. 1279/98, var izpildīt pilnībā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 26. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 25. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 176, 20.6.1998., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp).

(3)  OV L 367, 14.12.2004., 21. lpp.


Top