EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2122

Komisijas Regula (EK) Nr. 2122/2004 (2004. gada 13. decembris), ar ko nosaka daudzumus, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai

OJ L 367, 14.12.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2122/oj

14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2122/2004

(2004. gada 13. decembris),

ar ko nosaka daudzumus, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1279/98, ar ko nosaka piemērošanu attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kuras paredzētas Padomes Lēmumos 2003/286/EK un 2003/18/EK Bulgārijai un Rumānijai (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 23. jūlija Regulā (EK) Nr. 1349/2003, kas nosaka procentu daudzumus, kas atļauti, ņemot vērā importa sertifikātu pieprasījumus 2004. gada jūlijā attiecībā uz liellopu gaļas tarifu kvotām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai (2), izstrādāti noteikumi, uz kādiem var pieņemt importa sertifikātu pieprasījumus, kuri iesniegti laika posmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.

(2)

Liellopu gaļas nozares produktus, kuru izcelsme ir Bulgārijā un kurus var ievest uz īpašiem noteikumiem laika posmā no 2004. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1279/98 2. panta pirmajai daļai, pieprasījumi aptver pilnībā.

(3)

Liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsme ir Rumānijā un kurus var ievest uz īpašiem noteikumiem laika posmā no2004. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1279/98 2. panta pirmajai daļai, sertifikātu pieprasījumos norādītie daudzumi ir mazāki, nekā pieejamais daudzums. Tādēļ saskaņā ar minētā panta otro daļu jāpievieno minētajā laika posmā atlikušie daudzumi tiem daudzumiem, kas Rumānijai pieejami nākamajam laika posmam.

(4)

Liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsme ir Rumānijā, un kurus var ievest uz īpašiem noteikumiem laika posmā no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, daudzums jānosaka, ņemot vērā iepriekšējā laika posmā atlikušos daudzumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1279/98 2. panta otro daļu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam liellopu gaļas tarifa kvotu robežās, kuras izstrādātas Regulā (EK) Nr. 1279/98, ir šīs regulas pielikumā pēc izcelsmes valstīm un kvotu kārtas numuriem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 14. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 13. decembrī.

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 176, 20.6.1998., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(2)  OV L 250, 24.7.2004., 7. lpp.


PIELIKUMS

Pieejamie daudzumi laika posmam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1279/98 2. pantu no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

Izcelsmes valsts

Kārtas Nr.

KN kods

Pieejamais daudzums

(t)

Rumānija

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgārija

09.4651

0201

0202

125


Top