EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1568

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1568 (2023. gada 28. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā

ST/12055/2023/INIT

OV L 190I, 28.7.2023, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1568/oj

28.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 190/37


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1568

(2023. gada 28. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 20. decembrī pieņēma Lēmumu 2010/788/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR).

(2)

Padome, reaģējot uz vēlēšanu procesa kavēšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem KDR, 2016. gada 12. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/2231 (2). Ar Lēmumu (KĀDP) 2016/2231 tika grozīts Lēmums 2010/788/KĀDP un Lēmuma 2010/788/KĀDP 3. panta 2. punktā tika ieviesti papildu ierobežojošie pasākumi.

(3)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos 2023. gada 7. jūlijā Savienības vārdā nāca klajā ar paziņojumu par situāciju KDR, paužot nopietnas bažas par drošības un humanitārās situācijas pasliktināšanos un sašutumu par vardarbības un zvērību apmēru, ko nevalstiskas bruņotas grupas joprojām pastrādā pret civiliedzīvotājiem.

(4)

Ņemot vērā situācijas nopietnību KDR, Padome uzskata, ka Lēmuma 2010/788/KĀDP 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteiktie sarakstā iekļaušanas kritēriji būtu jāgroza, lai varētu piemērot mērķorientētus ierobežojošus pasākumus pret fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras sniedz atbalstu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir atbildīga par bruņotā konflikta, nestabilitātes vai nedrošības uzturēšanu KDR.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2010/788/KĀDP.

(6)

Dažu šā lēmuma pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Savienības turpmāka rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/788/KĀDP 3. panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

sniedz atbalstu fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras ir atbildīgas par bruņotā konflikta, nestabilitātes vai nedrošības uzturēšanu KDR;”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 28. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Padomes Lēmums 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā (OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2231 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku (OV L 336I, 12.12.2016., 7. lpp.).


Top