EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0510(02)

Vīna nozares nosaukuma produkta specifikācijas standarta grozījuma apstiprināšanas paziņojuma publikācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu 2021/C 178/03

PUB/2021/242

OJ C 178, 10.5.2021, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 178/10


Vīna nozares nosaukuma produkta specifikācijas standarta grozījuma apstiprināšanas paziņojuma publikācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(2021/C 178/03)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 (1) 17. panta 5. punktu.

PAZIŅOJUMS PAR STANDARTA GROZĪJUMU, AR KO GROZA VIENOTO DOKUMENTU

“BEAUMES DE VENISE”

PDO-FR-A0724-AM02

Paziņojuma datums: 9.3.2021.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1.   Tiešās apkaimes apgabals

Lai ņemtu vērā vīndarības praksi, specifikācijas I nodaļas IV iedaļas 3. punktā “Tiešās apkaimes apgabals” šo apgabalu veidojošo Voklīzas (Vaucluse) departamenta pašvaldību sarakstā pievienota Violès pašvaldība. Minētā pašvaldība atrodas cieši blakus tiešās apkaimes apgabalam un produkta saikni ar ģeogrāfisko apgabalu nemaina.

Šis grozījums pārņemts arī vienotā dokumenta punktā “Papildu nosacījumi”.

2.   Vīndārzā izmantotās vīnogu šķirnes

Specifikācijas I nodaļas V iedaļas 1. punktā “Vīndārzā izmantotās vīnogu šķirnes” šķirne ‘Mourvèdre’ no blakusšķirņu saraksta pārvietota uz papildšķirņu sarakstu.

Šis grozījums pārņemts arī vienotajā dokumentā: šķirne ‘Mourvèdre’ no otrējo šķirņu saraksta pārvietota uz galveno šķirņu sarakstu.

Specifikācijas I nodaļas V iedaļas 2. punkts “Noteikumi par vīnogu šķirņu proporciju saimniecībā” grozīts, nosakot, ka ģeogrāfiskā apgabala mērogā šķirņu ‘Syrah’ un ‘Mourvèdre’ īpatsvaram saimniecībās jābūt vismaz 25 %. Šos noteikumus par vīnogu šķirņu proporciju saimniecībā nepiemēro mazām saimniecībām, kuru platība nepārsniedz 1,5 ha, kā arī gadījumos, kad neplānoti (mantošanas, nomas izbeigšanas, uzņēmumu likvidācijas, izaršanas, ekspropriācijas, iegādes rezultātā) mainās saimniecības struktūra, – šādā gadījumā ražotājam ir pieci gadi laika, lai minētās prasības izpildītu. Šie noteikumi par vīnogu šķirņu proporciju vienoto dokumentu neietekmē.

Specifikācijas I nodaļas XI iedaļā “Pārejas pasākumi” svītrots novecojušais pārejas pasākums, kas noteikumus par vīnogu šķirņu proporciju saimniecībā nosaka uz laikposmu līdz 2015. gada ražai. Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

3.   Vīnogulāju kopšanas veidi

Specifikācijas I nodaļas VI iedaļas 1. punkts “Vīnogulāju kopšanas veidi” grozīts, lai precizētu stādījumu minimālo biezību, apgriešanas noteikumus, kā arī aizliegtos ķīmiskās apstrādes un nezāļu apkarošanas paņēmienus.

Noteikts, ka minimālā stādījumu biezība ir 4 000 vīnkoku uz hektāru, atstatums starp rindām ir 2,50 m (iepriekš 2,20 m), bet minimālā platība uz vienu vīnkoku ir 2,50 m2 (iepriekš 2,20 m2).

Šie grozījumi pārņemti arī vienotā dokumenta punktā “Vīndarības metodes”.

Attiecībā uz apgriešanas noteikumiem Ruajā (Royat) kordona veidošanas laikposms no diviem gadiem ir pagarināts uz pieciem gadiem. Pārskatīts un no 12 uz 8 samazināts maksimālais vīnstīgu pumpuru skaits, kas šķita pārāk liels. Precizēts, ka vīndārza ataudzēšanas procesā tādu vīnkoku īpatsvars, kuru vainags veidots Ruajā kordona formā, gadā nedrīkst būt lielāks par 10 % no visiem vīndārza vīnkokiem. Šie grozījumi atbilst uz vietas piekoptajai praksei.

Šie grozījumi pārņemti arī vienotā dokumenta punktā “Vīndarības metodes”.

Precizēts, kāda veida ķīmiskā apstrāde un ķīmiskā nezāļu apkarošana vīndārzos ir aizliegta. Šie precizējumi pārņemti arī vienotā dokumenta punktā “Vīndarības metodes”.

Aizliegta speciālā ķīmiskā apstrāde pret botrītu (sēnīšu slimība).

Aizliegta vispārēja nezāļu ķīmiskā apkarošana zemesgabalā.

Aizliegta nezāļu ķīmiskā apkarošana vīnkoku rindstarpās.

Aizliegta nezāļu ķīmiskā apkarošana zemesgabala malās.

Spontāni veidojies augājs zemesgabala malās tiek saglabāts.

Aizliegts izmantot plastmasas pārsegumu.

4.   Vīnogu šķirņu maisījumi vīnā

Specifikācijas I nodaļas IX iedaļa “Pārstrāde, gatavošana, kopšana, iepakošana” papildināta, lai precizētu vīnā izmantoto šķirņu maisījuma veidošanas noteikumus, kā arī vīna krāsas intensitātes slieksni.

Vīnos izmantoto vīnogu vai vīnu šķirņu maisījumā pārsvarā jābūt galvenajām un papildu šķirnēm, un obligāti jāizmanto šķirne ‘Grenache N’. Galveno un papildu šķirņu īpatsvaram šķirņu maisījumā jābūt vismaz 60 %.

Vīna krāsas intensitātes slieksnis ir pazemināts. Tam jābūt vismaz 5 (iepriekš 6).

Šie precizējumi pārņemti vienotā dokumenta punktā “Vīna vai vīnu apraksts”.

Specifikācijas I nodaļas IX iedaļa “Pārstrāde, gatavošana, kopšana, iepakošana” grozīta, lai precizētu turpmāk norādītos aspektus.

Katra operatora rīcībā esošā vinifikācijas kapacitāte ir vismaz līdzvērtīga vinificētajam daudzumam, kas ar iepriekšējo ražu iegūts no tādas pašas platības.

Obligāta ir iepildīšanas līnijas un iepakojuma materiāla tīrīšanas procedūra.

Aizliegts izmantot aglomerātkorķus.

Operators pamato iepakotās produkcijas uzglabāšanas vietas piemērotību.

Šie uzglabāšanas un iepakošanas noteikumu precizējumi vienoto dokumentu neietekmē.

5.   Ražotājiem uzliktie ziņošanas pienākumi

Specifikācijas II nodaļā precizēti ziņošanas pienākumi, kas ražotājiem uzlikti, lai nodrošinātu prasību, darījumu un iepakojuma operāciju kontroles noteikumu izpildi. Šie precizējumi vienoto dokumentu neietekmē.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1.   Nosaukums

Beaumes de Venise

2.   Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3.   Vīnkopības produktu kategorijas

1.

Vīns

4.   Vīnu apraksts

Nedzirkstoši sarkanvīni, gatavoti no maza ražas iznākuma un izmantojot vairāku šķirņu maisījumu. Šo šķirņu vidū obligāti visvairāk ir ‘Grenache N’, ‘Syrah N’ un ‘Mourvèdre’. ‘Grenache’, ‘Syrah’ un ‘Mourvèdre’ īpatsvars šķirņu maisījumā ir vismaz 60 %.

Vīni ir piesātinātā krāsā, tiem raksturīga eleganta, izteikta un pilnestīga struktūra, labs skābuma, spirta un vīnogu mizas tanīnu līdzsvars, kā arī augļainas un pikantas smaržas nianses, kuras vīna izturēšanas laikā bagātinās ar dzīvnieku izcelsmes produktiem raksturīgām notīm.

Ābolskābes saturs ≤ 0,4 g/l; minimālā dabiskā spirta tilpumkoncentrācija >12,5 tilp. %; modificētā krāsas intensitāte ir 6 vai lielāka; kopējo polifenolu skaitlis ir 45 vai lielāks.

Fermentējamo cukuru saturs: ≤ 3 g/l, ja dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ≤ 14 tilp. %, vai 4 g/l, ja tā ir > 14 tilp. %.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):

 

Minimālais kopējais skābums

miliekvivalenti uz litru

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalenti uz litru)

16,33

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligrami uz litru)

 

5.   Vīndarības metodes

5.1.   Īpašās vīndarības metodes

Biezība

Audzēšanas prakse

Vīnkoku stādījumu minimālā biezība ir 4 000 vīnkoku uz hektāru.

Rindstarpu attālums nedrīkst pārsniegt 2,50 m.

Katram vīnkokam atvēlētā platība nepārsniedz 2,5 m2. Šo platību aprēķina, rindstarpu platumu reizinot ar atstatumu starp vienas un tās pašas rindas vīnkokiem.

Atstatums starp vienas rindas vīnkokiem ir no 0,90 līdz 1,10 metriem, izņemot vīnkokus, kuru vainags veidots vienkāršā (vienpleca) formā: tiem atstatums starp vienas rindas vīnkokiem ir no 0,80 līdz 1,10 metriem.

Apgriešana

Audzēšanas prakse

Vīnkokus apgriež īsi (vainagu veido kausveidā vai Ruajā (Royat) kordona formā), uz katra vīnkoka atstājot ne vairāk par 12 vīnstīgu pumpuriem. Uz katra augļzara ir ne vairāk par diviem vīnstīgu pumpuriem.

Ruajā kordona veidošanas periods nav ilgāks par pieciem gadiem. Šajā periodā ir atļauts pēc Gijo (Guyot) metodes vienkāršā (vienpleca) vai divkāršā (divplecu) formā veidots vainags, un pēc atpumpurošanas uz katra vīnkoka drīkst būt palikuši ne vairāk kā astoņi vīnstīgu pumpuri.

Vīndārza ataudzēšanas procesā tādu vīnkoku īpatsvars, kuru vainags veidots Ruajā kordona formā, gadā nedrīkst būt lielāks par 10 % no visiem vīndārza vīnkokiem.

Ražas novākšana un transports

Audzēšanas prakse

Vīnogas novāc ar rokām.

Raža obligāti jāšķiro: tas darāms vai nu vīndārzā, vai uz šķirošanas galda.

Ražas transportēšanai izmantoto tvertņu ietilpība nedrīkst būt lielāka par 3 000 kg.

Apūdeņošana

Audzēšanas prakse

Apūdeņošanu var atļaut.

Vīndarības metodes un fiziskā apstrāde

Īpašā vīndarības metode

Novāktās vīnogu ražas termiska apstrāde temperatūrā, kas pārsniedz 40 °C, ir aizliegta.

Pēc bagātināšanas spirta kopējā tilpumkoncentrācija tajos nepārsniedz 14,5 %.

Nezāļu apkarošana

Audzēšanas prakse

Lai saglabātu fiziskās un bioloģiskās vides īpašības, kas nosaka reģiona zemju (terroir) kolorītu:

aizliegta speciālā ķīmiskā apstrāde pret botrītu (sēnīšu slimība),

aizliegta vispārēja nezāļu ķīmiskā apkarošana zemesgabalā,

aizliegta nezāļu ķīmiskā apkarošana vīnkoku rindstarpās,

aizliegta nezāļu ķīmiskā apkarošana zemesgabala malās,

spontāni veidojies augājs zemesgabala malās tiek saglabāts,

aizliegts izmantot plastmasas pārsegumu.

5.2.   Maksimālais ražas iznākums

Sarkanvīns

42 hl no hektāra

6.   Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals

Vīnogu novākšana, vinifikācija, vīnu gatavošana un kopšana tiek nodrošināta šādu Vaucluse departamenta pašvaldību teritorijā: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric un Suzette.

7.   Galvenās vīna vīnogu šķirnes

‘Grenache N’

‘Mourvèdre N’ – ‘Monastrell’

‘Syrah N’ – ‘Shiraz’

8.   Saiknes apraksts

Uz dienvidiem vērstais apgabala vīndārzs izvietojies ap kalnu masīvu Dentelles de Montmirail. Apgabalā valda Vidusjūras klimats, kam raksturīgas ļoti sausas un saulainas vasaras. Šāds klimats ir labvēlīgs vīnogu nobriešanai. Šie sausie sarkanvīni tiek gatavoti, izmantojot vairāku šķirņu, to vidū ‘Grenache N’ un ‘Syrah N’, maisījumu. Vīni ir piesātinātā krāsā, to garšas buķetei raksturīga eleganta, izteikta un pilnestīga struktūra, labs skābuma, spirta un vīnogu mizas tanīnu līdzsvars, kā arī augļainas un pikantas smaržas nianses, kuras vīna izturēšanas laikā bagātinās ar dzīvnieku izcelsmes produktiem raksturīgām notīm.

9.   Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)

Tiesiskais regulējums:

Valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids:

Atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Nosacījuma apraksts:

Tuvākās apkaimes apgabalu, kas atkāpes kārtā noteikts vīnu vinifikācijai, gatavošanai un kopšanai, veido šādu Vaucluse departamenta pašvaldību teritorija: Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians, Vacqueyras un Violès.

Tiesiskais regulējums:

Valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids:

Papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu

Nosacījuma apraksts:

Tādu vīnu marķējumā, kurus apzīmē ar šo kontrolēto cilmes vietas nosaukumu, var norādīt lielākas ģeogrāfiskās vienības nosaukumu “Cru des Côtes du Rhône”.

Ar šo kontrolēto cilmes vietas nosaukumu apzīmēto vīnu marķējumā drīkst norādīt lielākās ģeogrāfiskās vienības nosaukumu “Vignobles de la Vallée du Rhône”, bet tad jāievēro nosacījumi, kuri norādīti vienošanās dokumentā, kas parakstīts starp attiecīgajām dažādajām aizsardzības un pārvaldības struktūrām.

Saite uz produkta specifikāciju

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75070b8a-ae04-4f4e-9d15-ee0dcb121b20


(1)  OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.


Top