EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8954

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8954 – BPEA/PAI/WFC) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)

OJ C 195, 7.6.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 195/44


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8954 – BPEA/PAI/WFC)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 195/12)

1.   

Komisija 2018. gada 31. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Baring Asia Private Equity Fund VI (“BPEA”, Kaimanu Salas), ko kontrolē Baring Asia (Hongkonga),

PAI Partners SAS (“PAI”, Francija),

GB WFC International S.à.r.l (“WFC”, Luksemburga).

BPEA un PAI Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār visu uzņēmumu WFC.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    BPEA : privātā kapitāla fonds, kas vērsts uz kapitāla saglabāšanu un pēcieguldījumu vērtības radīšanu investīcijām Āzijas valstīs. BPEA, kuru kopīgi kontrolē ar citiem privātiem ieguldījumu fondiem, kas kopumā veido Baring Asia,

—    PAI : privātkapitāla sabiedrība, kas pārvalda un konsultē vairākus fondus, kuriem pieder sabiedrības, kas darbojas tādās darījumdarbības jomās kā darījumdarbības pakalpojumi, pārtikas un patēriņa preces, vispārīgās rūpniecības nozares, veselības aprūpe, mazumtirdzniecība un izplatīšana,

—    WFC : kravu gaisa pārvadājumu vispārējās tirdzniecības un pakalpojumu aģents, kas sniedz ārpakalpojumus gaisa kravu pārvaldības pakalpojumus aviokompānijām.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8954 – BPEA/PAI/WFC

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Top